Avoimet oppimateriaalit

Avoimet oppimateriaalit ovat avattuja oppi-, opetus- ja tutkimusmateriaaleja. Ne voivat olla minkä tahansa muotoisia, ja niitä voi käyttää millä tahansa välineellä. Ne on joko

 • vapautettu yleiseen käyttöön tai
 • lisensoitu avoimella lisenssillä. 
  • Avoimiin oppimateriaaleihin on oikeus päästä maksutta, niitä voi käyttää ja soveltaa uusissa yhteyksissä, muokata ja jakaa.

Lähde: Avoimen tieteen koordinaatio, Tieteellisten seurain valtuuskunta (2020) Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus. Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma. Osalinjaus 1 – Oppimateriaalien avoin saatavuus. Vastuullisen tieteen julkaisusarja 14:2020. Helsinki: Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tieteellisten seurain valtuuskunta. Sivu 10. DOI: 10.23847/isbn.9789525995381 (Linkki tarkistettu 7.12.2020.)

Avointen oppimateriaalien monipuolisuus

Avoimet oppimateriaalit ovat hyvin monipuolisia ja monimuotoisia. Ne voivat olla esimerkiksi:

Esim. harjoitus, video, kuva, audio, projekti, sivusto, opas, koe, oppikirja, diat, aihio, tuntisuunnitelma, peli, roolipeli, arviointi, sanasto, esitys, kurssi, mallinnus, tieteellinen koe, aktiviteeti, artikkeli, demonstraatio, wiki, data.

Miksi oppimateriaalien avaaminen kannattaa?

Avoimet oppimateriaalit (OER) ovat olleet Unescon tavoitteena 2000-luvun alusta saakka. Niillä pyritään globaaliin koulutukselliseen tasa-arvoon: jokaisella tulee olla mahdollisuus oppia ja löytää oppimisensa tueksi laadukkaita oppimateriaaleja. Avoimet oppimateriaalit mahdollistavat myös joustavan itseopiskelun kokonaan uudella tavalla.

Etuja opiskelijalle, esim.

 • Jatkuva oppiminen
 • Kertaaminen
 • Oman osaamisen kehittäminen: itseopiskelu
 • Monikäyttöisyys ja muokattavuus, esim. saavutettavuus
 • Eri tieteenaloihin tutustuminen
  • Sivuainepohdinnan tukena
  • Täydentävän koulutuksen tukena
  • Toisen asteen opiskelijan tukena pohtiessa opiskelupaikan valintaa
  • Yhteiskunnallinen vuorovaikutus
 • Omien oppimateriaalien julkaiseminen
  • Profiloituminen hyvänä oppimateriaalien tekijänä: osaaminen esille
   • Myös opiskelijat voivat olla tekijöinä oppimateriaaleissa ja tuoda osaamistaan siten esiin
   • Esim. opettajaopiskelijoille keino kertoa kokemuksestaan ja osaamisestaan tuleville työnantajille
  • Yhteistyömahdollisuudet, verkostoituminen

Etuja opettajalle, esim.

 • Profiloituminen hyvänä oppimateriaalien tekijänä: osaaminen esille
 • Profiloituminen hyvänä oppimateriaalien vertaisarvioijana: osaaminen esille
 • Uusia ideoita
  • Ideoita esim. aihesisältöjen käsittelyyn, pedagogiseen toteutukseen tai kurssisuunnitteluun
 • Työn tehostamista
  • Kollega on voinut jo pohtia samaa asiaa ja tuoda siihen uuden näkökulman
 • Yhteistyömahdollisuudet, verkostoituminen
 • Oman osaaminen kehittäminen: itseopiskelu
  • Myös opettaja voi olla oppijana
 • Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Myös opettajille oppimateriaalien avaamisesta on siis hyötyä. Opettajan kannattaa hyödyntää jo olemassa olevia avoimia oppimateriaaleja omassa työssään: miksi keksiä pyörää uudelleen? Oppimateriaalien avaajana opettaja voi nostaa omaa ammatillista profiiliaan, ja lisäksi avatut materiaalit seuraavat aina opettajan mukana esimerkiksi työpaikkaa vaihtaessa.

Avoimet oppimateriaalit antavat opettajalle myös pedagogisen mahdollisuuden kokeilla uusia monimuotoisia opettamisen tapoja ja uudentyyppisiä teknisiä ratkaisuja.

Edut tukihenkilöille ja koulutuksen järjestäjille, esim.

 • Opiskelijan tukeminen
 • Yhteistyömahdollisuudet ja yhteiskunnallinen vaikutus
 • Oppimateriaaleja eri tarkoituksiin ja asteille
 • Yhtenäiset käytännöt selkeyttävät työtä, esim. löydettävyys ja lisensiointi

Kysy lisätietoa ja apua

Avointen oppimateriaalien koordinaatiota, linjauksia ja suosituksia kehitetään kansallisesti Avoimen tieteen yhteistyöverkostossa, jossa Avoimen tiedon keskus on mukana JYU-edustajana. Avoimia oppimateriaaleja kootaan kansallisesti Avointen oppimateriaalien kirjastoon, joten on suositeltavaa, että niiden tekijät lisäisivät materiaalinsa tai niiden linkit ja kuvailutiedot sinne. Lisääminen onnistuu Haka-tunnusten avulla - muistathan lisätä oppimateriaalin kuvailutietoihin myös JYU-affiliaation.

UNESCO on laatinut suosituksen avoimista oppimateriaaleista loppuvuonna 2019. Suositus liittyy tekeillä olevaan UNESCOn suositukseen avoimesta tieteestä.

Jos olet kiinnostunut oppimateriaalisi avaamisesta, ota yhteyttä Avoimen tiedon keskukseen. Mietitään yhdessä paras tapa avaamiselle. Kysy apua tai varaa tietoisku esim. oppimateriaalien avaamisesta Avointen oppimateriaalien kirjastossa.