Ohjeita ja oppaita oppimateriaalien avaamiseen

Avointen oppimateriaalien tuottaminen

Opettajan työkaluja JYU:ssa

Saavutettavuus

Saavutettavuus tarkoittaa, että materiaalit ja palvelut ovat mahdollisimman monen ihmisen käytettävissä. Avointen oppimateriaalien tuottamisessa saavutettavuus huomioidaan, esim. tekemällä materiaalista helppokäyttöistä sekä sisällöltään selkeää ja ymmärrettävää.

Lisätietoa esim.

Avointen oppimateriaalien kansallinen opas

 • Käsitteiden määrittely: avoin oppiminen, avoin oppimateriaali, avoimet oppimis- ja opetuskäytänteet
 • Tekijänoikeusasioita
 • CC-lisenssit avointen oppimateriaalien näkökulmasta
 • Opas on tuotettu avoimen tieteen kansallisessa koordinaatiossa osana avoimen oppimisen asiantuntijaryhmän työskentelyä. Tekijät: Aino Helariutta (Laurea) ja Terhi Kaipainen (Xamk). CC BY-SA 4.0
 • Kansallisessa Avointen oppimateriaalien kirjastossa kootaan myös vinkkejä materiaalien tuottamisesta

Oppimisen avoimuuden kansallinen linjaus

Oppimateriaalien avoimesta julkaisemisesta (kansallinen suositus, final draft)

 • Mitä asioita hyvä huomioida oppimateriaalin avoimessa julkaisemisessa?
 • Tekijän näkökulma: miten, missä ja millä käyttöehdoilla
 • Organisaation näkökulma: yhteistyö ja sopiminen
 • Opiskelijan näkökulma: opiskelija oppimateriaalin tekijänä
 • Tarkista myös tekijänoikeusluvat, jos hyödynnät oppimateriaalissasi esim. kopiointiluvan alaisia materiaaleja. Mm. Operight-sivustolla on lisätietoa tekijänoikeuksista opetustehtävissä

Laadun huomioiminen avoimissa oppimateriaaleissa (kansallinen suositus,  tekeillä)

Tarkistuslista oppimateriaalin tuottajalle, mm.

 • sisältö
 • avoimet oppimis- ja opetusmenetelmät
 • käytettävyys ja saavutettavuus
 • löydettävyys ja jatkokäyttö.

Meritoituminen (kansallinen suositus, tekeillä)

 • Miten oppimateriaalien avaaminen meritoi?
  • Avoimen oppimateriaalin tekijän muistilista
 • Mitä tulee huomioida, kun meritoi oppimateriaalia? Mm. organisaatioiden näkökulma

Lisenssin valinta

Avaa ja löydä: Avointen oppimateriaalien kirjasto (aoe) ja Finna

Oppimateriaalit avataan kuvailutietoineen kansallisessa Avointen oppimateriaalien kirjastossa, jota ylläpitää Tieteen tietotekniikan keskus Oy (CSC). Aoe:hen voi siis lisätä oppimateriaalinsa metatietoja, jotta ne olisivat mahdollisimman hyvin löydettävissä ja hyödynnettävissä. Järjestelmään voi myös ladata oppimateriaalin tiedostona tai linkittää muualla avatun materiaalin. Samalla varmistetaan opettajan meritoitumista, joten tekijä- ja lisenssitiedot, mm. JYU-affiliaatio, lisätään myös metatietoihin.

Oppimateriaaleja voi avata myös esim. JYU:n omissa ympäristöissä kuten Moniviestimessä, Kopassa ja Moodlessa. Tällaisista oppimateriaaleista tallennetaan aoe:hen linkki ja kuvailutiedot.

Näin tekijä avaa oppimateriaalinsa aoe:ssa:

Lähde: Aoe-tiimi (2020) Avointen oppimateriaalien kirjasto. Helsinki: CSC. Linkki tarkistettu 28.11.2020.

Oppimateriaaleja on helppo löytää tiedonhankinnan periaattein kansallisesta Finna-tietokannasta ja JYU:n JYKDOK-tietokannasta. Molemmissa käytetään YSO-asiasanoitusta, kuten aoe:ssakin, joten YSO-sanoin kuvaillut oppimateriaalit löytyvät kätevästi.

Kansainvälisiä ohjeita

A Basic Guide to Open Educational Resources (OER)

This Guide comprises three sections. The first – a summary of the key issues – is presented in the form of a set of Frequently Asked Questions. Its purpose is to provide readers with a quick and user-friendly introduction to Open Educational Resources (OER) and some of the key issues to think about when exploring how to use OER most effectively.

The second section is a more comprehensive analysis of these issues, presented in the form of a traditional research paper. For those who have a deeper interest in OER, this section will assist with making the case for OER more substantively.

The third section is a set of appendices, containing more detailed information about specific areas of relevance to OER. These are aimed at people who are looking for substantive information regarding a specific area of interest.

Open Education Handbook

"Open Education" is a topic which has become increasingly popular in a variety of contexts. This handbook has been written to provide a useful point of reference for readers with a range of different roles and interests who are interested in learning more about the concept of Open Education and to help them deal with a variety of practical situations.

Quality Assurance Guidelines for Open Educational Resources: TIPS Framework

Unesco: Draft Recommendation on Open Educational Resources (2019)