Ohjeita ja oppaita oppimateriaalien avaamiseen

Avointen oppimateriaalien tuottaminen

Opettajan työkaluja JYU:ssa

Saavutettavuus

Lisätietoa esim.

Avointen oppimateriaalien kansallinen opas

 • Käsitteiden määrittely: avoin oppiminen, avoin oppimateriaali, avoimet oppimis- ja opetuskäytänteet
 • Tekijänoikeusasioita
 • CC-lisenssit avointen oppimateriaalien näkökulmasta
 • Opas on tuotettu avoimen tieteen kansallisessa koordinaatiossa osana avoimen oppimisen asiantuntijaryhmän työskentelyä. Tekijät: Aino Helariutta (Laurea) ja Terhi Kaipainen (Xamk). CC BY-SA 4.0

Oppimisen avoimuuden kansallinen linjaus

Oppimateriaalien avoimesta julkaisemisesta (kansallinen suositus, final draft)

 • Mitä asioita hyvä huomioida oppimateriaalin avoimessa julkaisemisessa?
 • Tekijän näkökulma: miten, missä ja millä käyttöehdoilla
 • Organisaation näkökulma: yhteistyö ja sopiminen
 • Opiskelijan näkökulma: opiskelija oppimateriaalin tekijänä
 • Tarkista myös tekijänoikeusluvat, jos hyödynnät oppimateriaalissasi esim. kopiointiluvan alaisia materiaaleja. Mm. Operight-sivustolla on lisätietoa tekijänoikeuksista opetustehtävissä

Laadun huomioiminen avoimissa oppimateriaaleissa (kansallinen suositus,  tekeillä)

Tarkistuslista oppimateriaalin tuottajalle, mm.

 • sisältö
 • avoimet oppimis- ja opetusmenetelmät
 • käytettävyys ja saavutettavuus
 • löydettävyys ja jatkokäyttö.

Meritoituminen (kansallinen suositus, tekeillä)

 • Miten oppimateriaalien avaaminen meritoi?
  • Avoimen oppimateriaalin tekijän muistilista
 • Mitä tulee huomioida, kun meritoi oppimateriaalia? Mm. organisaatioiden näkökulma

Lisenssin valinta

Avaa ja löydä: Avointen oppimateriaalien kirjasto (aoe)

Oppimateriaalit avataan kuvailutietoineen kansallisessa Avointen oppimateriaalien kirjastossa, jota ylläpitää Tieteen tietotekniikan keskus Oy (CSC). Aoe:hen voi siis ladata tiedostoja ja lisätä niihin metatietoja, jotta ne olisivat mahdollisimman hyvin löydettävissä ja hyödynnettävissä. Samalla varmistetaan opettajan meritoitumista, joten tekijä- ja lisenssitiedot, mm. JYU-affiliaatio, lisätään myös metatietoihin.

Oppimateriaaleja voi avata myös esim. JYU:n omissa ympäristöissä kuten Moniviestimessä, Kopassa ja Moodlessa. Tällaisista oppimateriaaleista tallennetaan aoe:hen linkki ja kuvailutiedot.

Näin tekijä avaa oppimateriaalinsa aoe:ssa:

Lähde: Aoe-tiimi (2020) Avointen oppimateriaalien kirjasto. Helsinki: CSC. Linkki tarkistettu 28.11.2020.

Kansainvälisiä ohjeita

A Basic Guide to Open Educational Resources (OER)

This Guide comprises three sections. The first – a summary of the key issues – is presented in the form of a set of Frequently Asked Questions. Its purpose is to provide readers with a quick and user-friendly introduction to Open Educational Resources (OER) and some of the key issues to think about when exploring how to use OER most effectively.

The second section is a more comprehensive analysis of these issues, presented in the form of a traditional research paper. For those who have a deeper interest in OER, this section will assist with making the case for OER more substantively.

The third section is a set of appendices, containing more detailed information about specific areas of relevance to OER. These are aimed at people who are looking for substantive information regarding a specific area of interest.

Open Education Handbook

"Open Education" is a topic which has become increasingly popular in a variety of contexts. This handbook has been written to provide a useful point of reference for readers with a range of different roles and interests who are interested in learning more about the concept of Open Education and to help them deal with a variety of practical situations.

Quality Assurance Guidelines for Open Educational Resources: TIPS Framework