Oppimateriaalit avoimeksi

Mitä avoimilla oppimateriaaleilla tarkoitetaan?

Avoimet oppimateriaalit (open educational resources, OER) ovat eri muodossa olevia digitaalisia opetukseen, oppimiseen ja tutkimukseen tarkoitettuja materiaaleja, jotka on julkaistu avoimella lisenssillä niin, että niitä on mahdollista käyttää, jakaa ja muokata omiin tarpeisiin. Avoimet oppimateriaalit voivat olla esimerkiksi kurssimateriaaleja, videota, audiota, kurssikirjoja, oppaita, kurssimoduuleja, portaaleja, sovelluksia, pelejä, oppimisympäristöjä tai erilaisia interaktiivisia aineistoja. 

Miksi oppimateriaalien avoin julkaiseminen kannattaa?

Avoimet oppimateriaalit (OER) ovat olleet Unescon tavoitteena 2000-luvun alusta saakka. Niillä pyritään globaaliin koulutukselliseen tasa-arvoon: jokaisella tulee olla mahdollisuus oppia ja löytää oppimisensa tueksi laadukkaita oppimateriaaleja. Avoimet oppimateriaalit mahdollistavat myös joustavan itseopiskelun kokonaan uudella tavalla.

Myös opettajille oppimateriaalien avaamisesta on hyötyä. Opettajan kannattaa hyödyntää jo olemassa olevia avoimia oppimateriaaleja omassa työssään: miksi keksiä pyörää uudelleen? Oppimateriaalien avaajana opettaja voi nostaa omaa ammatillista profiiliaan, ja lisäksi avatut materiaalit seuraavat aina opettajan mukana esimerkiksi työpaikkaa vaihtaessa. 

Avoimet oppimateriaalit antavat opettajalle myös pedagogisen mahdollisuuden kokeilla uusia monimuotoisia opettamisen tapoja ja uudentyyppisiä teknisiä ratkaisuja.

Avoimia oppimateriaaleja kehitetään kansallisesti. Lue lisää Avointen oppimateriaalien edistäminen -sivustolta. 

Jos olet kiinnostunut oppimateriaalisi avoimeen jakamiseen, ota yhteyttä Avoimen tiedon keskukseen. Mietitään yhdessä paras tapa avaamiselle. Yhteyshenkilö: palvelupäällikkö Irene Ylönen