04.12.2018

Avoimuus Jyväskylän yliopistossa

Kuinka avoimia olemme?

Laitoksista avoimuuden kärjessä on Matematiikan ja tilastotieteen laitos hienolla 90 prosentilla.

Viime vuonna TUTKAan kirjattiin 2049 vertaisarvioitua artikkelia, joista avoimesti julkaistuja on 66 % prosenttia. Kuluvan vuoden artikkelikirjauksia on tähän mennessä kertynyt 1752 ja näistä avoimesti julkaistuja on 65 % prosenttia (tilanne 3.12.2018).

Laitoksista avoimuuden kärjessä on Matematiikan ja tilastotieteen laitos hienolla 90 prosentilla.

Viime vuoden artikkeleista embargon alla on tällä hetkellä 6 % prosenttia. Tämän vuoden julkaisujen osalta embargon osuus nousee 19 % prosenttiin.

Artikkelit 2018

Vertaisarvioidut (A1 - A4) 1752  
Avoimesti julkaistu 1109 65 %
Preprintit 27 2 %
Hybridit 111 6 %
Embargot (julkaisuviive) 326 19 %

Artikkelit 2017

Vertaisarvioidut (A1 - A4) 2049  
Avoimesti julkaistu 1301 66 %
Preprintit 43 2 %
Hybridit 49 2 %
Embargot (julkaisuviive) 122 6 %

Viralliset OKM:n tilastot löydät Juuli -portaalista ja korkeakoulujen raportoimat julkaisut -sivuilta.

TOP-5 laitokset 2017

laitos julkaisut open access prosentti
Matematiikan ja tilastotieteen laitos 84 76 90
Fysiikan laitos 278 231 83
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 28 23 82
Musiikin taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos 115 86 75
Opettajankoulutuslaitos 95 67 71