08.10.2018

Avoimuus Jyväskylän yliopistossa

Kuinka avoimia olemme?

Laitoksista avoimuuden kärjessä on Matematiikan ja tilastotieteen laitos hienolla 90 prosentilla.

Viime vuonna tutkimustietojärjestelmä TUTKAan kirjattiin 2046 vertaisarvioitua artikkelia, joista avoimesti julkaistuja on 65 % prosenttia. Kuluvan vuoden artikkelitallennuksia on tähän mennessä kertynyt 1402 ja näistä avoimesti julkaistuja on 61 % prosenttia (tilanne 8.10.2018).

Laitoksista avoimuuden kärjessä on Matematiikan ja tilastotieteen laitos hienolla 90 prosentilla.

Viime vuoden artikkeleista embargolla eli julkaisuviiveellä rajattuja on tällä hetkellä 9 % prosenttia. Tämän vuoden julkaisujen osalta embargojen osuus nousee 19 % prosenttiin.

Artikkelit 2018

Vertaisarvioidut (A1 - A4) 1402  
Avoimesti julkaistu 828 61 %
Preprintit 23 2 %
Hybridit 85 6 %
Embargot (julkaisuviive) 268 19 %

Artikkelit 2017

Vertaisarvioidut (A1 - A4) 2046  
Avoimesti julkaistu 1285 65 %
Preprintit 43 2 %
Hybridit 48 2 %
Embargot (julkaisuviive) 194 9 %

Viralliset OKM:n tilastot löydät Juuli -portaalista ja korkeakoulujen raportoimat julkaisut -sivuilta.

TOP-5 laitokset 2017

laitos julkaisut open access prosentti
Matematiikan ja tilastotieteen laitos 84 76 90
Fysiikan laitos 278 231 83
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 28 23 82
Musiikin taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos 115 84 73
Opettajankoulutuslaitos 95 67 71