Avoimuus Jyväskylän yliopistossa

 

Kuinka avoimia olemme?

Jyväskylän yliopisto ylsi vuoden 2019 vertaisarvioitujen julkaisujen avoimuudessa jo yli 80 %:iin.

Vuonna 2020 Converis-tutkimustietojärjestelmään on kirjattu 921 vertaisarvioitua julkaisua, joista avoimesti julkaistuja on 74,8 prosenttia (tilanne 9.6.2020).

Yliopiston kärkeen yltää matematiikan ja tilastotieteen laitos huimalla yli 95 % avoimuudella. Lukuun on laskettu mukaan myös vertaisarvioimattomat preprintit. 

Vuoden 2020 vertaisarvioiduista julkaisuista embargolla suljettuja on tällä hetkellä 39,1  prosenttia. Vuoden 2019 julkaisujen osalta embargojen osuus on tällä hetkellä 18,6 prosenttia.

Vertaisarvioidut julkaisut 2020

Vertaisarvioidut (A1 - A4, C1, C2) 921  
Avoimesti julkaistu 689 74,8 %
Preprintit 18 2 %
Hybridit 187 9 %
Embargot (julkaisuviive) 316 34,3 %

Vertaisarvioidut julkaisut 2019

Vertaisarvioidut (A1 - A4, C1, C2) 2073  
Avoimesti julkaistu 1706 82 %
Preprintit 28 1,4 %
Hybridit 189 9 %
Embargot (julkaisuviive) 385 18,6 %

Viralliset OKM:n tilastot löydät Juuli -portaalista ja korkeakoulujen raportoimat julkaisut -sivuilta. Yliopiston julkaisutilastoja voit katsella laajemmin tilastosivulta.

TOP-5 laitokset 2020*

*Kokonaisavoimuus, mukana kaikki avoimuuden muodot, myös vertaisarvioimattomat preprintit

laitos julkaisut open access prosentti
Matematiikan ja tilastotieteen laitos 45 43 95,6
Fysiikan laitos 122 109 89,3
Opettajankoulutuslaitos 48 42 87,5
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 14 12 85,7
Liikuntatieteellinen tiedekunta 121 101 83,5