Avoimuus Jyväskylän yliopistossa

 

Kuinka avoimia olemme?

Matematiikan ja tilastotieteen laitos lähestyy kokonaisavoimuudessa jo 100 prosenttia.

Vuonna 2019 Converis-tutkimustietojärjestelmään kirjattiin 2031 vertaisarvioitua julkaisua, joista avoimesti julkaistuja on 82 prosenttia (tilanne 3.2.2020).

Yliopiston kärkeen ylsi matematiikan ja tilastotieteen laitos huimalla yli 98 % avoimuudella. Lukuun on laskettu mukaan myös vertaisarvioimattomat preprintit. 

Vuoden 2019 vertaisarvioiduista julkaisuista embargolla suljettuja on tällä hetkellä 13  prosenttia. Vuoden 2018 julkaisujen osalta embargojen osuus on tällä hetkellä 9 prosenttia.

Vertaisarvioidut julkaisut 2019

Vertaisarvioidut (A1 - A4, C1, C2) 2031  
Avoimesti julkaistu 1664 82 %
Preprintit 31 1,5 %
Hybridit 187 9 %
Embargot (julkaisuviive) 264 13 %

Vertaisarvioidut julkaisut 2018

Vertaisarvioidut (A1 - A4, C1, C2) 2066  
Avoimesti julkaistu 1501 73 %
Preprintit 17 0.8 %
Hybridit 120 6 %
Embargot (julkaisuviive) 190 9 %

Viralliset OKM:n tilastot löydät Juuli -portaalista ja korkeakoulujen raportoimat julkaisut -sivuilta. Yliopiston julkaisutilastoja voit katsella laajemmin tilastosivulta.

TOP-5 laitokset 2019*

*Kokonaisavoimuus, mukana kaikki avoimuuden muodot, myös vertaisarvioimattomat preprintit

laitos julkaisut open access prosentti
Matematiikan ja tilastotieteen laitos 60 59 98,3
Fysiikan laitos 257 247 96,1
Bio- ja ympäristötieteen laitos 197 179 90,8
Opettajankoulutuslaitos 68 58 85,3
Kauppakorkeakoulu 130 110 84,7