20.03.2019

Avoimuus Jyväskylän yliopistossa

Kuinka avoimia olemme?

Laitoksista avoimuuden kärjessä on Matematiikan ja tilastotieteen laitos hienolla 97 prosentilla.

Vuonna 2018 TUTKAan kirjattiin 1985 vertaisarvioitua julkaisua, joista avoimesti julkaistuja on 69 % prosenttia. Vuoden 2019 julkaisukirjauksia on tähän mennessä kertynyt 445 ja näistä avoimesti julkaistuja on 34 % prosenttia (tilanne 19.3.2019).

Laitoksista avoimuuden kärjessä on Matematiikan ja tilastotieteen laitos hienolla 97 prosentilla.

Vuoden 2018 vertaisarvioiduista julkaisuista embargon alla on tällä hetkellä 20 % prosenttia. Vuoden 2019 julkaisujen osalta embargon osuus on myös 20 % prosenttia.

Vertaisarvioidut julkaisut 2019

Vertaisarvioidut (A1 - A4, C1, C2) 445  
Avoimesti julkaistu 144 34 %
Preprintit 6 1 %
Hybridit 44 10 %
Embargot (julkaisuviive) 58 20 %

Vertaisarvioidut julkaisut 2018

Vertaisarvioidut (A1 - A4, C1, C2) 1985  
Avoimesti julkaistu 1336 69 %
Preprintit 28 1 %
Hybridit 119 6 %
Embargot (julkaisuviive) 237 20 %

Viralliset OKM:n tilastot löydät Juuli -portaalista ja korkeakoulujen raportoimat julkaisut -sivuilta.

TOP-5 laitokset 2018

laitos julkaisut open access prosentti
Matematiikan ja tilastotieteen laitos 58 56 97
Fysiikan laitos 254 223 88
Musiikin taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos 85 67 79
Kauppakorkeakoulu 113 86 76
Bio- ja ympäristötieteiden laitos 196 143 73