Avoimuus Jyväskylän yliopistossa

 

Kuinka avoimia olemme?

Jyväskylän yliopisto ylsi vuoden 2020 vertaisarvioitujen julkaisujen avoimuudessa 81 %:iin.

Vuonna 2020 Converis-tutkimustietojärjestelmään on kirjattu 2021 vertaisarvioitua julkaisua, joista avoimesti julkaistuja on 81 prosenttia (tilanne 9.7.2021).

Yliopiston kärkeen yltää matematiikan ja tilastotieteen laitos huimalla yli 94 % avoimuudella. Lukuun on laskettu mukaan myös vertaisarvioimattomat preprintit. 

Vertaisarvioidut julkaisut 2020

Vertaisarvioidut (A1 - A4, C1, C2) 2021  
Avoimesti julkaistu 1637 81 %
Preprintit 31 1,5 %
Hybridit 318 15,7 %

Vertaisarvioidut julkaisut 2019

Vertaisarvioidut (A1 - A4, C1, C2) 2093  
Avoimesti julkaistu 1720 82,2 %
Preprintit 28 1,4 %
Hybridit 195 9,3 %

 

Viralliset OKM:n tilastot löydät Juuli -portaalista ja korkeakoulujen raportoimat julkaisut -sivuilta. Yliopiston julkaisutilastoja voit katsella laajemmin tilastosivulta.

TOP-5 laitokset 2020*

*Kokonaisavoimuus, mukana kaikki avoimuuden muodot, myös vertaisarvioimattomat preprintit

laitos julkaisut open access prosentti
Matematiikan ja tilastotieteen laitos 88 83 94,3
Fysiikan laitos 270 245 90,7
Opettajankoulutuslaitos 83 71 85,6
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 24 20 83,3
Liikuntatieteellinen tiedekunta 298 246 82,6