Avoimuus Jyväskylän yliopistossa

 

Kuinka avoimia olemme?

Jyväskylän yliopisto ylsi vuoden 2019 vertaisarvioitujen julkaisujen avoimuudessa jo yli 82 %:iin.

Vuonna 2020 Converis-tutkimustietojärjestelmään on kirjattu 2034 vertaisarvioitua julkaisua, joista avoimesti julkaistuja on 77,7 prosenttia (tilanne 28.12.2020).

Yliopiston kärkeen yltää matematiikan ja tilastotieteen laitos huimalla yli 94 % avoimuudella. Lukuun on laskettu mukaan myös vertaisarvioimattomat preprintit. 

Vuoden 2020 vertaisarvioiduista julkaisuista embargolla suljettuja on tällä hetkellä 22,5  prosenttia. Vuoden 2019 julkaisujen osalta embargojen osuus on tällä hetkellä 7 prosenttia.

Vertaisarvioidut julkaisut 2020

Vertaisarvioidut (A1 - A4, C1, C2) 2034  
Avoimesti julkaistu 1581 77,7 %
Preprintit 42 2 %
Hybridit 332 16,3 %
Embargot (julkaisuviive) 458 22,5 %

Vertaisarvioidut julkaisut 2019

Vertaisarvioidut (A1 - A4, C1, C2) 2093  
Avoimesti julkaistu 1720 82,2 %
Preprintit 28 1,4 %
Hybridit 195 9,3 %
Embargot (julkaisuviive) 147 7 %

Viralliset OKM:n tilastot löydät Juuli -portaalista ja korkeakoulujen raportoimat julkaisut -sivuilta. Yliopiston julkaisutilastoja voit katsella laajemmin tilastosivulta.

TOP-5 laitokset 2020*

*Kokonaisavoimuus, mukana kaikki avoimuuden muodot, myös vertaisarvioimattomat preprintit

laitos julkaisut open access prosentti
Matematiikan ja tilastotieteen laitos 88 83 94,3
Fysiikan laitos 270 245 90,7
Opettajankoulutuslaitos 83 71 85,6
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 24 20 83,3
Liikuntatieteellinen tiedekunta 298 246 82,6