Avoimen julkaisemisen maksut Suomen Akatemian ja EU:n rahoittamassa tutkimuksessa 1.9.2021 alkaen

Euroopan Unionin ja Suomen Akatemian rahoittaman tutkimuksen julkaisut tulee jatkossa julkaista välittömästi avoimena.

Plan S -suunnitelman mukaisesti tutkimusjulkaisujen välitön avoimuus on mahdollista saavuttaa

Julkaisumaksujen keskitetty maksaminen Avoimen tiedon keskuksessa

Avoimen tiedon keskus maksaa keskitetysti avoimen julkaisemisen maksut, jos tutkimus on saanut rahoitusta cOAlition S -rahoittajilta (mm. EU, Suomen Akatemia) 1.9.2021 jälkeen.

Jotta maksu voidaan maksaa keskitetysti, vastaavan kirjoittajan (Jyväskylän yliopiston tutkija) tulee olla yhteydessä Avoimen tiedon keskukseen aina ennen käsikirjoituksensa lähettämistä lehteen. Yhteydenotot sähköpostiosoitteeseen openpublishing@jyu.fi.

JYU:n sopimukset tutkijalle maksuttomasta avoimesta julkaisemisesta

Jyväskylän yliopisto on hankintakonsortio FinELibin kautta sopinut avoimesta julkaisemisesta useimpien isojen tiedekustantajien kanssa. Näiden sopimusten piiriin kuuluvat lehdet eivät peri kirjoittajilta erikseen yksittäisiä julkaisumaksuja. Näissä ns. transformatiivisten sopimusten lehdissä avoimena julkaiseminen on Plan S:n mukaista.

Ajantasainen tieto voimassa olevista sopimuksista löytyy täältä. Sivustolta löytyvät myös ohjeet vastaavalle kirjoittajalle sekä linkit sopimuksiin kuuluvien lehtien listoihin.

Lehden Plan S -kelpoisuuden voi tarkistaa esimerkiksi Journal Checker -työkalulla tai kysymällä kustantajalta.

Kaikissa avoimeen julkaisemiseen liittyvissä kysymyksissä auttaa Avoimen tiedon keskus osoitteessa openpublishing@jyu.fi.

Lisätietoja:

Suomen Akatemia: Avoin tiede
Suomen Akatemia: Usein kysyttyjä kysymyksiä julkaisujen avointa saatavuutta edistävästä Plan S –aloitteesta.
Horizon Europe: Programme Guide (PDF)

cOAlition S = tutkimusrahoittajien koalitio, joka edistää tieteen avoimuutta mm. Plan S -suunnitelman avulla. Päivittyvä lista koalitioon kuuluvista rahoittajista.
Plan S = 10 periaatteen suunnitelma tieteellisen julkaisemisen avoimuuden edistämiseksi.