JYUn OA-sopimukset kustantajittain

American Chemical Society

FinELib-konsortion sopimus ACS:n kanssa sisältää oikeuden julkaista artikkeleita avoimena ACS lehdissä sopimuskauden 2021–2023 aikana. Kirjoittajan ei tarvitse maksaa kirjoittajamaksua (article processing charge, APC-maksu). Maksuttomia avoimia artikkeleita on käytössä rajallinen määrä, mutta niiden arvioidaan kattavan konsortion julkaisut sopimuskauden aikana.

Olet oikeutettu maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen ACS:n lehdissä, jos

 • olet artikkelisi vastaava kirjoittaja (corresponding author), joka on yhteyshenkilönä kustantajan suuntaan vertaisarviointiprosessin aikana
 • olet Jyväskylän yliopiston tutkija tai opiskelija
 • artikkelisi on hyväksytty julkaistavaksi ACS:n hybridi- tai Full OA -lehdessä
  • Katso listaus julkaisusopimukseen kuuluvista lehdistä FinELibin ohjesivulta.
  • Huom. Lehtilistoihin voi tulla muutoksia sopimuskauden aikana.
 • artikkelisi on vertaisarvioitu (e-kirja-artikkelit eivät kuulu julkaisuoikeuden piiriin)
 • artikkelisi on hyväksytty ajalla 1.1.2021–31.12.2023

Kun lähetät artikkelisi käsikirjoituksen ACS:lle, on suositeltavaa käyttää JYU:n sähköpostiosoitetta helpottamaan julkaisupyyntösi verifiointia.

Lue lisää ja tutustu kirjoittajan ohjeisiin: Artikkelin julkaiseminen avoimena ACS:n lehdissä

BioMed Central & SpringerOpen (open access -lehdet)

Avoimen tiedon keskus maksaa BioMed Centralin ja SpringerOpen-palvelun kirjoittajamaksuista 50 %. Toinen 50 % maksusta jää kirjoittajalle/laitokselle. Alkuperäisestä kirjoittajamaksusta saadaan lisäksi 5 % alennus.

Kun artikkelisi hyväksytään julkaistavaksi, kustantaja huolehtii prosessin etenemisestä. Julkaisumaksusta vähennetään ensin alennus (5 %) ja loppuosa jaetaan kahteen osaan niin, että toinen osa (50 %) veloitetaan Avoimen tiedon keskuksen ylläpitämältä tililtä ja toisesta puolesta lähetetään lasku tutkijalle tai laitokselle. Laskutusosoitteen voi yhteyshenkilö (corresponding author) sopia kustantajan kanssa.

Lisätietoa: Submission guidelines for members

Yliopiston VAT-numero on: FI02458947.

Cogitatio Press

JYU on liittynyt Cogitatio Pressin instituutiojäseneksi 11.10.2018 alkaen. JYU:n tutkijat voivat julkaista artikkelinsa Cogitatio Pressin lehdissä avoimena ilman julkaisumaksua.

Elsevier

FinELibin ja Elsevierin sopimuksen perusteella vastaavat kirjoittajat voivat julkaista avoimia artikkeleita ilman APC-maksua (article processing charge) sopimuksen piiriin kuuluvissa Elsevierin hybridilehdissä. Avoimia artikkeleita on sopimuskauden 2021–2023 aikana käytettävissä rajallinen määrä. Avoimen julkaisuoikeuden piiriin kuuluu myös Avoimen tiedon keskuksen tilaama hybridilehti Journal of Great Lakes Research.

Olet oikeutettu julkaisemaan artikkelisi avoimena maksutta, jos

 • olet artikkelisi vastaava kirjoittaja (corresponding author)
 • olet JYU:n tutkija tai opiskelija
 • artikkelisi on hyväksytty julkaistavaksi Elsevierin hybridilehdessä
  • Katso listaus julkaisusopimukseen kuuluvista lehdistä FinELibin ohjesivulta.
  • Julkaisuoikeuden piiriin kuuluu myös OSC:n tilaama Journal of Great Lakes Research.
 • artikkelisi hyväksymispäivämäärä (acceptance date) on ajalla 1.1.2021–31.12.2023
 • artikkelisi on vertaisarvioitu

Hyväksytyt artikkelityypit:

 • full length journal articles
 • review articles
 • short communications
 • case reports, short reviews (surveys)
 • original software publications
 • data articles
 • micro-articles, protocols
 • replication studies
 • videos

Lue lisää ja tutustu kirjoittajan ohjeisiin: Artikkelin julkaiseminen avoimena Elsevierin lehdissä

Emerald

FinELib-konsortio on solminut Emeraldin kanssa sopimuksen, johon sisältyy mahdollisuus julkaista artikkeleita avoimena ilmaisilla open access -vouchereilla CC BY-lisenssillä.

 • Voucheria käyttäessään kirjoittaja saa julkaista artikkelinsa ilman APC-maksua.
 • Voucherin voi saada artikkeliin, joka hyväksytään julkaistavaksi sopimuskauden aikana (1.1.2021–31.12.2023).
 • Vouchereita voi käyttää Jyväskylän yliopistoon affilioitunut vastaava kirjoittaja (corresponding author).
 • Kirjoittajan tulee käsikirjoitusta jättäessään käyttää organisaatiokohtaista sähköpostiosoitettaan. Näin Emerald tunnistaa kirjoittajan oikeuden ilmaiseen voucheriin.

HUOM! Vuodelle 2021 varatut open access -voucherit ovat loppuneet. Vuosina 2022 ja 2023 julkaisuoikeus on rajoittamaton.

Lue lisää ja tutustu kirjoittajan ohjeisiin: Artikkelin julkaiseminen avoimena Emerald Premier -lehdissä

IEEE

FinELib-konsortion sopimus IEEE:n kanssa sisältää oikeuden julkaista artikkeleita avoimena IEEE:n tiedelehdissä sopimuskauden 2021–2023 aikana. Kirjoittajan ei tarvitse maksaa kirjoittajamaksua (article processing charge, APC-maksu). Maksuja voi tulla kirjoittajalle kuitenkin esim. väreistä, sivuista ja jälkipainoksista.

Maksuttomia avoimia artikkeleita on käytössä rajallinen määrä, mutta niiden arvioidaan kattavan konsortion julkaisut sopimuskauden aikana.

Olet oikeutettu maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen, jos

 • olet artikkelisi vastaava kirjoittaja (corresponding author), joka hoitaa yhteydenpidon IEEE:hen vertaisarviointiprosessin aikana
 • olet JYU:n tutkija tai opiskelija
 • artikkelisi on hyväksytty julkaistavaksi IEEE:n hybridi- tai täysin avoimessa lehdessä
 • artikkelisi on vertaisarvioitu
 • artikkelisi on hyväksytty julkaistavaksi ajalla 1.1.2021–31.12.2023

Lue lisää ja tutustu kirjoittajan ohjeisiin: Artikkelin julkaiseminen avoimena IEEE:n tiedelehdissä

Open Book Publishers

Jyväskylän yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat lukea ja ladata vapaasti kaikkia Open Book Publishersin kirjoja.

Lista OBP:n kirjoista.

Open Library of Humanities

Open Library of Humanities on voittoa tavoittelematon open access -julkaisemiseen keskittynyt organisaatio, jonka rahoittajina toimii kansainvälinen yliopistojen ja kirjastojen konsortio. OLH:n tukemissa lehdissä julkaistaessa kirjoittajalle ei pääsääntöisesti tule julkaisumaksuja.

Open Library of the Humanities - A better path to open access for the humanities

Oxford University Press (OUP)

FinELibin ja OUP:n neuvottelema Read & Publish -sopimus mahdollistaa maksuttoman avoimen julkaisemisen OUP:n hybridilehdissä. Tutkijan ei tarvitse maksaa kirjoittajamaksua (Open Access Charge, Article Processing Charge), sillä avoimen julkaisemisen kustannukset on sisällytetty sopimukseen.

Olet oikeutettu maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen, jos

 • olet JYU:n tutkija tai opiskelija
 • artikkelisi julkaistaan OUP:n hybridilehdessä
 • olet artikkelisi vastaava kirjoittaja (corresponding author)
 • artikkelisi on siirtynyt tuotantoon (received into production) ajalla 1.1.2021–31.12.2023 

Lue lisää ja tutustu kirjoittajan ohjeisiin: Avoin julkaiseminen OUP:n lehdissä

Royal Society of Chemistry

Tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimina Royal Society of Chemistryn (RSC) lehdissä ilman erillistä maksua. Avoin julkaiseminen on tutkijalle ilmaista, sillä kustannukset on katettu osana FinELib-konsortion sopimusta.

Olet oikeutettu maksuttomaan avoimeen julkaisemiseen RSC:n lehdissä, kun

 • artikkelisi julkaistaan RSC:n hybridilehdessä:
 • olet artikkelisi vastaava kirjoittaja (corresponding author)
 • artikkelisi on hyväksytty ajalla 1.1.2020–31.12.2021
 • olet JYU:n tutkija tai opiskelija

Huom. Alennukseen oikeutetut tutkijat/opiskelijat tunnistetaan sähköpostiosoitteen perusteella. Kun lähetät artikkelisi RSC:lle, muista käyttää oman organisaatiosi sähköpostiosoitetta.

Lue lisää ja tutustu kirjoittajan ohjeisiin: Artikkelin julkaiseminen avoimena Royal Society of Chemistryn lehdissä

SAGE

JYU:n tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimena CC-BY-lisenssillä

 • maksutta Sagen hybridilehdissä
 • 20 % alennuksella APC-maksuista Sagen avoimissa Gold OA -lehdissä

Katso ajantasaiset listat sopimukseen kuuluvista hybridi- ja Gold OA -lehdistä FinELibin ohjesivulla.

Voit käyttää Sagen OA-julkaisemisen etuja, kun:

 • artikkelisi on hyväksytty julkaistavaksi 1.1.2020–31.12.2022 sopimukseen kuuluvassa Sagen lehdessä
 • olet JYU:n tutkija tai opiskelija
 • olet artikkelisi vastaava kirjoittaja (corresponding author)

Lue lisää ja tutustu kirjoittajan ohjeisiin: Artikkelin julkaiseminen avoimena SAGEn lehdissä

Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä Sagen asiakaspalveluun osoitteella openaccess@sagepub.com.

Science Advances -lehti (AAAS)

JYU:n tutkijat saavat 15 % alennuksen kirjoittajamaksusta (APC-maksu) julkaistessaan artikkelinsa avoimina American Association for the Advancement of Sciencen (AAAS) Science Advances -lehdessä.

Science Advances -lehden kaikki artikkelit julkaistaan välittömästi avoimina. Lisätietoja kirjoittajamaksuista Science Advances -lehden verkkosivuilla.

Olet oikeutettu alennukseen, jos

 • olet se artikkelin kirjoittajista, joka vastaa kirjoittajamaksun maksamisesta (tavallisesti vastaava kirjoittaja eli corresponding author)
 • artikkelisi on hyväksytty ajalla 10.12.2021–2.12.2022
 • olet JYU:n tutkija, opettaja tai opiskelija

Katso ohjeet vastaavalle kirjoittajalle: Artikkelin julkaiseminen avoimena Science Advances -lehdessä.

SCOAP3

SCOAP3 on CERNin johtama open access -hanke, jossa suurenergiafysiikan keskeiset lehdet muutetaan OA-julkaisuiksi. Avoimen tiedon keskus on yksi hankkeen rahoittajista, ja myös JYU:n tutkijat voivat julkaista artikkelinsa SCOAP3-lehdissä ilman APC-maksua.

Lista SCOAP3-lehdistä ja lehtikohtaiset ohjeet: https://scoap3.org/phase2-journals/.

Springer Nature

FinELib-konsortion sopimus Springer Naturen kanssa sisältää oikeuden julkaista artikkeleita avoimena Springerin hybridinimekkeissä (ks. lehtilista FinELibin ohjesivulla) sopimuskauden 1.1.2021–31.12.2023 aikana.

Kirjoittajan ei tarvitse maksaa kirjoittajamaksua (article processing charge, APC-maksu), vaan se sisältyy konsortiosopimuksen hintaan.

Artikkelin vastaava kirjoittaja (corresponding author), joka on affilioitunut Jyväskylän yliopistoon, voi hyödyntää sopimukseen sisältyvää oikeutta julkaista artikkelinsa avoimena. Avoimen tiedon keskus vahvistaa affiliaation julkaisuprosessin aikana.

Sopimus kattaa Springerin hybridilehdet ja koskee seuraavia artikkelityyppejä:

 • Original Paper
 • Review Paper
 • Brief Communication
 • Continuing Education

Katso lista sopimukseen kuuluvista hybridilehdistä sekä ohjeet vastaavalle kirjoittajalle: Artikkelin julkaiseminen avoimena Springer Naturen lehdissä

HUOM! Oletuksena on, että tilaajaorganisaatioihin affilioituneet kirjoittajat julkaisevat artikkelinsa avoimena. Jos kuitenkin haluat julkaista artikkelisi maksumuurin takana, käy julkaisuprosessi läpi ja ole sen jälkeen yhteydessä Avoimen tiedon keskukseen.

Taylor & Francis

JYU:n tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimina maksutta Taylor & Francisin Open Select Standard Rate -lehdissä sekä lehdessä Annals of Medicine. FinELibin ja Taylor & Francisin nykyinen sopimus on voimassa 31.12.2022 asti.

Vuoden 2022 alusta lähtien tutkija voi julkaista artikkelinsa avoimena maksutta Taylor & Francisin Open Select Standard Rate -lehdissä sekä Open Access lehdessä Annals of Medicine, mikäli artikkeli on hyväksytty julkaistavaksi 24.12.2021 tai sen jälkeen.

Huom. Avoimia artikkeleita on sopimuskauden aikana vuosittain käytettävissä rajallinen määrä ja ne tulevat loppumaan ennen vuoden päättymistä.

Olet oikeutettu julkaisemaan artikkelisi avoimena maksutta, jos

 1. Artikkelisi on hyväksytty 24.12.2021 tai sen jälkeen julkaistavaksi jossain Taylor & Francisin Open Select Standard Rate lehdessä tai Open Access -lehdessä Annals of Medicine.
  • Tarkista FinELibin ohjesivun lehtilistasta, oletko julkaisemassa lehdessä, jonka sopimus kattaa (tieto OA-sopimuksesta tulee kaikille kirjoittajille).
  • Huom! Avoimen julkaisemisen lehtilistaan voi tulla muutoksia sopimuskauden aikana.
 2. Olet Jyväskylän yliopiston tutkija tai opiskelija.
 3. Olet artikkelisi vastaava kirjoittaja (corresponding author).

Yleisimmät hyväksyttävät vertaisarvioidut artikkelityypit:

 • Article
 • Review
 • Research Article
 • Review Article
 • Report
 • Short Communication
 • Case Report
 • Note
 • Original Article
 • Guest Editorial

Katso ohjeet vastaavalle kirjoittajalle: Artikkelin julkaiseminen Taylor & Francisin lehdissä

Wiley

FinELib-konsortion sopimus Wileyn kanssa mahdollistaa artikkeleiden julkaisemisen avoimena Wileyn Full OA- ja hybridilehdissä sopimuskaudella 2020–2022. Avoimien artikkeleiden julkaisemiseen on vuosittain käytössä tietty kiinteä rahamäärä.

 • Vuonna 2020 noin 53 % sopimuksessa mukana olevien organisaatioiden artikkeleista voitiin julkaista ilman lisämaksua (Article Processing Charge, APC).
 • Vuonna 2021 ilman lisämaksua julkaistiin noin 75% artikkeleista.

Vuoden 2022 avoimen julkaisemisen rahamäärä on käytettävissä ja artikkelien julkaiseminen mahdollista heti vuoden 2022 alusta lähtien.

Voit julkaista artikkelisi avoimena, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

 • olet artikkelisi vastaava kirjoittaja (corresponding author)
 • artikkelisi on hyväksytty sopimuskauden aikana 17.2.2020–31.12.2022
 • artikkelityyppi on primary research article tai review article
 • olet JYU:n tutkija tai opiskelija
 • artikkelisi julkaistaan Wileyn Full OA- tai hybridilehdessä

Organisaatiosi vahvistaa affiliaatiosi julkaisuprosessin aikana.

Wileyn käytössä olevat avoimen julkaisemisen Creative Commons (CC) -lisenssit:

Katso listat sopimukseen kuuluvista lehdistä sekä ohjeet vastaavalle kirjoittajalle: Artikkelin julkaiseminen avoimena Wileyn lehdissä

 

OA-julkaisemiseen liittyvät kysymykset: openpublishing@jyu.fi