Monografioiden avoin julkaiseminen

Myös monografioiden julkaisemiseen löytyy avoimia vaihtoehtoja.

Useat ulkomaiset kustantajat (esimerkiksi Springer, Palgrave, Cambridge, de Gryuter) julkaisevat myös monografioita gold open access -periaatteella. Tällöin monografiasta maksetaan kustantajalle julkaisumaksu (BPC = Book Processing Charge). Monografioiden julkaisumaksut ovat huomattavasti avointen lehtiartikkeleiden julkaisumaksuja suurempia, ja ne vaihtelevat kustantajasta riippuen usein 5 000-10 000 euron välillä. Hieman halvempia julkaisumaksut voivat olla avointen kirjojen julkaisemiseen erikoistuneilla kustantajilla (esim. Ubiquity Press). Julkaisumaksun suuruus riippuu usein monografian laajuudesta. Myös monografian avoimeen julkaisemiseen voi hakea rahoitusta tutkimusrahoittajalta.

Avointen monografioiden osalta kustantajien bisnesmallit hakevat vasta muotoaan. Parasta aikaa on meneillään hankkeita, jotka perustuvat muun tyyppiseen rahoitukseen kuin kirjoittajilta perittäviin julkaisumaksuihin. Tällaisia projekteja ovat muun muassa Knowledge Unlatched (rahoittajana kirjastokonsortio) tai unglue.it (joukkorahoitus).

Useimmat yliopistot julkaisevat jo valtaosan julkaisuistaan avoimena verkossa. Suomessa erityisesti Tampere University Press (TUP), Helsinki University Press (HUP) ja Lapland University Press (LUP) ovat profiloituneet avoimen akateemisen kirjallisuuden julkaisijoiksi. Myös Jyväskylän yliopistossa julkaistavat kirjat - sekä kokoomateokset että monografiat - julkaistaan avoimena verkossa.

Avointen monografioiden julkaisemisen oppaita.

Mistä vertaisarvioituja avoimesti julkaisuja monografioita voi löytää?

Open Book Publishers

OAPEN Library

Directory of Open Access Books (DOAB)

Open Textbook Library 

Kriterium