Preprintien julkaiseminen

Tutkimusartikkelit on useassa tapauksessa mahdollista julkaista jo ennen kuin ne on vertaisarvioitu tai hyväksytty mihinkään lehteen. Preprintien eli vertaisarvioimattomien artikkelien julkaiseminen on tällä hetkellä eräs nopeimmin kasvavista avoimen julkaisemisen muodoista. Sitä on helpottanut erilaisten preprintien julkaisemiseen erikoistuneiden julkaisuarkistojen (preprint servers) lisääntyminen viime vuosina. 

Tunnetuin preprint-arkisto on arXiv, joka on toiminut erityisesti matematiikan ja fysiikan alan avoimena arkistona jo yli 25 vuotta. arXivin mallin mukaisesti samantyyppisiä arkistoja on syntynyt usealle eri tieteenalalle, esimerkkinä bio- ja ympäristötieteiden bioRxiv ja ASAPbio, psykologian psyArXiv, taloustieteiden RePEc, kemian ChemRxiv ja yhteiskuntatieteiden SocArXiv. Myös Zenodossa ja FigSharessa julkaistaan preprintejä. Eri tieteenalojen preprint-arkistoja kokoaa yhteen OSF Preprints -portaali, jossa voi myös tehdä hakuja joko palvelun kaikkiin preprinteihin tai alakohtaisesti. 

Ulkomaiset kustantajat suhtautuvat preprintien julkaisemiseen jo hyvin myötämielisesti: useat isot kustantajat kuten esimerkiksi Elsevier, Springer, Wiley, SAGE ja Taylor & Francis sallivat tutkijan jakaa käsikirjoitusversiotaan hyvin vapaasti. Sen sijaan pienempien ja kotimaisten kustantajien linjaukset voivat tästä poiketa, mikä preprintin julkaisemista suunnittelevan tutkijan tulee ottaa huomioon. 

Jyväskylän yliopiston tutkijat voivat julkaista preprintejä myös JYX-julkaisuarkistossa. Jos tiedät jo, missä lopullinen vertaisarvioitu artikkeli tullaan julkaisemaan, voit saada sen jo etukäteen JYU:n tutkimustietojärjestelmään: lähetä vain preprint tietoineen osoitteeseen converis-publications@jyu.fi. Preprinttejä, joiden lopullinen kohtalo ei vielä ole tiedossa, ei toistaiseksi indeksoida JYU:n tutkimustietojärjestelmään; Opetus- ja kulttuuriministeriön tämänhetkisen linjauksen mukaisesti vertaisarvioimattomia käsikirjoituksia ei voida raportointivaiheessa lukea avoimiksi julkaisuiksi. OKM edellyttää avoimen julkaisun olevan vertaisarvioitu. 

Miksi tutkijat julkaisevat preprintejä?

  • Tutkimuksensa saa julki nopeasti. Tämä on monelle tutkijalle tärkeää etenkin niillä tieteenaloilla, joissa tieteellisten lehtien julkaisuprosessit voivat venyä pitkiksi.
  • Tutkija saa tutkimuksensa omiin nimiinsä ja siihen voi viitata, vaikka sitä ei ole vielä julkaistu. 
  • Tutkijan on mahdollista osallistua tieteelliseen keskusteluun ja saada artikkelistaan palautetta laajemmin omalta tutkijayhteisöltään jo ennen vertaisarviointia.
  • Preprintien julkaiseminen lisää tutkimuksen näkyvyyttä.