Tutkimusrahoittajien avoimen tieteen linjaukset

Tutkimusjulkaisut

Useat kotimaiset ja ulkomaiset tutkimusrahoittajat edellyttävät rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista tutkimusjulkaisujen  avoimeen saatavuuteen. Ulkomaisten rahoittajien avoimen saatavuuden linjaukset löytyvät Sherpa/Juliet -tietokannasta.

Tutkimusaineistot

Useimmat rahoittajat edellyttävät tai suosittelevat  tutkimusaineistojen hallinnointia FAIR-periaatteiden (löydettävyys, saavutettavuus, yhteentoimivuus ja uudelleenkäytettävyys) mukaisesti sekä, aina kun mahdollista, aineistojen ja tutkimusmenetelmien avaamista. Esimerkiksi Suomen Akatemia ja Horizon Europe edellyttävät aineistonhallintasuunnitelman laatimista rahoittamiltaan tutkimusprojekteilta myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen.

Jyväskylän yliopiston DMP-ohje.

Suomen Akatemian ohjeet aineistonhallintasuunnitelmiin

 

Plan S ja tutkimustuotosten avoimuus

Eurooppalaisten rahoittajien linjaus julkaisujen avoimuudesta on julkilausuttu Plan S -periaatteissa. Myös Suomen Akatemia suhtautuu Plan S:n periaatteisiin myönteisesti. Plan S astui voimaan 1.1.2021. 

Rahoittaja edellyttää suosittelee Tutkimustulokset (julkaisut) Tutkimusaineistot Huomioita
Alkoholitutkimussäätiö x   x x Suomen Akatemian mallin mukaisesti
Business Finland   x x x Hankkeissa syntyvät aineistot hallinnoitava tavalla, joka mahdollistaa niiden hyödyntämisen jatkossa. 
Horizon Europe (ks. s. 16: 'Open Science') x   x x  
Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) x   x x  
Koneen säätiö   x x x Aineistonhallintasuunnitelma laadittava. Suositeltu datan arkistointipaikka Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.
Suomen Akatemia  x    x  x Aineistonhallintasuunnitelma laadittava. Tutkimustulokset on julkaistava avomesti joko rinnakkaistallentamalla tai julkaisemalla avoimissa lehdissä tai hybridilehdissä. APC-maksuihin on mahdollista saada rahoitusta. Akatemian rahoituksella tuotetut tutkimusaineistot tulee saattaa avoimesti saataviksi mahdollisimman pian tutkimustulosten julkaisemisen jälkeen tutkijan tieteenalan kannalta tärkeissä kansallisissa tai kansainvälisissä arkistoissa.
Svenska Litteratursällskapet i Finland x   x   Forskaren förutsätts  publicera sina forskningsresultat i open access-tidskrifter eller parallellpublicera sina resultat i öppna publikationsarkiv. Det är önskvärt att även monografier publiceras open access. Eventuella kostnader för open access publicering ska beaktas i budgeten.