Avoimuus Jyväskylän yliopistossa

Kuinka avoimia olemme?

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen avoimuus lähellä 100 % vuonna 2021 .

Vuonna 2021 Converis-tutkimustietojärjestelmään on kirjattu 1971 vertaisarvioitua julkaisua, joista avoimesti julkaistuja on 80 prosenttia (tilanne 22.12.2021).

Yliopiston kärkeen yltää matematiikan ja tilastotieteen laitos huimalla lähes 99 % avoimuudella. Lukuun on laskettu mukaan myös vertaisarvioimattomat preprintit. 

Vertaisarvioidut julkaisut 2021

Vertaisarvioidut (A1 - A4, C1, C2) 1971  
Avoimesti julkaistu 1577 80 %
Preprintit 34 1,7 %
Hybridit 456 23,1 %

Vertaisarvioidut julkaisut 2020

Vertaisarvioidut (A1 - A4, C1, C2) 2021  
Avoimesti julkaistu 1637 81 %
Preprintit 31 1,5 %
Hybridit 318 15,7 %

 

Viralliset OKM:n tilastot löydät Juuli -portaalista ja korkeakoulujen raportoimat julkaisut -sivuilta. Yliopiston julkaisutilastoja voit katsella laajemmin tilastosivulta.

TOP-5 laitokset 2021*

*Kokonaisavoimuus, mukana kaikki avoimuuden muodot, myös vertaisarvioimattomat preprintit (tilanne 22.12.2021)

laitos julkaisut open access prosentti
Matematiikan ja tilastotieteen laitos 89 88 98,9
Bio- ja ympäristötieteiden laitos 208 190 91,4
Fysiikan laitos 83 71 91,3
Kasvatustieteiden laitos 84 75 89,3
Psykologian laitos 147 130 88,4