Avoimuus Jyväskylän yliopistossa

Kuinka avoimia olemme?

Converis-tutkimustietojärjestelmään on kirjattu 30.1.2023 mennessä 2367 vertaisarvioitua vuoden 2022 julkaisua, joista 84 % on julkaistu avoimena. Vuoden 2021 vertaisarvioiduista julkaisuista avoimena on 83 %. Avoimuuslukuihin on laskettu mukaan myös vertaisarvioimattomien preprintien avoimuus. 

Vertaisarvioidut julkaisut 2022

(Tilanne 30.1.2023.)
Vertaisarvioidut (A1 - A4, C1, C2) 2367  
Avoimesti julkaistu 1999 84%
Preprintit 41 2%
Hybridit 669 28%

Vertaisarvioidut julkaisut 2021

Vertaisarvioidut (A1 - A4, C1, C2) 2223  
Avoimesti julkaistu 1838 83%
Preprintit 38 2%
Hybridit 490 22%

Viralliset OKM:n tilastot löydät Juuli -portaalista ja korkeakoulujen raportoimat julkaisut -sivuilta. Yliopiston julkaisutilastoja voit katsella laajemmin tilastosivulta.

TOP-5 open access 2022*

*Kokonaisavoimuus, mukana kaikki avoimuuden muodot, myös vertaisarvioimattomat preprintit

laitos julkaisut open access avoimuus
Bio- ja ympäristötieteiden laitos 204 200 98%
Matematiikan ja tilastotieteen laitos 107 103 96%
Fysiikan laitos 239 228 95%
Liikuntatieteellinen tiedekunta 320 293 92%
Kieli- ja viestintätieteiden laitos 152 135 89%