Avoimuus Jyväskylän yliopistossa

Kuinka avoimia olemme?

Converis-tutkimustietojärjestelmään on kirjattu 12.9.2022 mennessä 1575 vertaisarvioitua vuoden 2022 julkaisua, joista 76% on julkaistu avoimena. Vuoden 2021 vertaisarvioiduista julkaisuista avoimena on 82%. Avoimuuslukuihin on laskettu mukaan myös vertaisarvioimattomien preprintien avoimuus. 

Vertaisarvioidut julkaisut 2022

(Tilanne 12.9.)
Vertaisarvioidut (A1 - A4, C1, C2) 1575  
Avoimesti julkaistu 1193 76%
Preprintit 31 2%
Hybridit 512 33%

Vertaisarvioidut julkaisut 2021

Vertaisarvioidut (A1 - A4, C1, C2) 2207  
Avoimesti julkaistu 1806 82%
Preprintit 38 1,7%
Hybridit 490 22%

Viralliset OKM:n tilastot löydät Juuli -portaalista ja korkeakoulujen raportoimat julkaisut -sivuilta. Yliopiston julkaisutilastoja voit katsella laajemmin tilastosivulta.

TOP-5 open access 2021*

*Kokonaisavoimuus, mukana kaikki avoimuuden muodot, myös vertaisarvioimattomat preprintit

laitos julkaisut open access avoimuus
Matematiikan ja tilastotieteen laitos 102 98 96%
Bio- ja ympäristötieteiden laitos 219 202 92%
Fysiikan laitos 238 219 92%
Kauppakorkeakoulu 129 115 89%
Liikuntatieteellinen tiedekunta 325 287 88%