Avoimen tieteen verkkokurssit ja oppimateriaalit

Voit myös opiskella itse hyödyntämällä avoimen tieteen verkkokursseja ja oppimateriaaleja. 

Verkkokurssit

The Finnish Open Science Online Resource (in English)

This resource is a result of collaboration between Finnish Ministry of Education and Culture, Finnish Doctoral School Network, University of Helsinki and Federation of Finnish Learned Societies.

 This resource is designed as an introduction to Open Science and Research principles and practices for doctoral students and other research active members new to Open Science and Research. The resource introduces principles, concepts, and new ways of doing research with the view that at every step the learning can be related to the research the learner is working on.

Henkilötietojen käsittely tieteellisessä tutkimuksessa - verkkokurssi tietosuojasta

Tämä kurssi on tarkoitettu yliopiston tutkimushenkilöstölle ja opiskelijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja osana tutkimustaan. Varaa itsellesi rauhallinen hetki ja tutustu kurssimateriaaliin. Lopuksi voit suorittaa lopputestin ja antaa palautetta. Testissä on kiperiä kysymyksiä!

Kurssin sisältöä parannetaan, antamasi palautteen perusteella. Sisältöä päivitetään myös, kun uudesta tietosuojalainsäädännöstä saadaan tulkintakäytäntöä. 

Kurssiin on pääsy Jyväskylän yliopiston Moodle-ympäristössä. 

Henkilöstön tietoturvaperehdytys

Perehdytys sisältää neljä osiota ja sen on tarkoitus antaa henkilökunnan tarvitsemat perustiedot tietoturvasta. Perehdytys kattaa tietoturvallisen toiminnan keskeisimmät osa-alueet ja antaa perusosaamisen tietoturvalliseen toimintaan niin töissä kuin vapaa-ajallakin. Kurssiin on pääsy Jyväskylän yliopiston Moodle-ympäristössä. 

ATT-hankeen avoimen tieteen verkkokurssi (suomeksi ja englanniksi)

Avoin tiede ja tutkimus -hanke julkaisi lokakuussa 2016 kaikille avoimen Avoin tiede ja tutkimus -verkkokurssin. Kurssin avulla voit perehtyä avoimen tieteen perusteisiin, hyötyihin ja mahdollisuuksiin sekä yksittäisen tutkijan että laajasti koko yhteiskunnan näkökulmasta. Kurssi sopii kaikille avoimen tieteen toimintatavoista kiinnostuneille.

Kurssin materiaalit ovat pääasiassa ATT-hankkeessa tuotettua perustietoa avoimesta tieteestä teksteinä, kuvina ja videoina. Kurssi sisältää myös tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden näkökulmia avoimesta tieteestä.

 

Expert tour guide on Data management (in English)

This tour guide by CESSDA ERIC (the Consortium of European Social Science Data Archives European Infrastructure Consortium) aims to put social scientists like yourself at the heart of making their research data findable, understandable, sustainably accessible and reusable.

This tour guide was written for social science researchers who are in an early stage of practising research data management. With this tour guide, CESSDA wants to contribute to increased professionalism in data management and to improving the value of research data.

Oppimateriaalit

Open Science Taxonomy by FOSTER

The FOSTER portal is an e-learning platform that brings together the best training resources addressed to those who need to know more about Open Science, or need to develop strategies and skills for implementing Open Science practices in their daily workflows. Here you will find a growing collection of training materials. Many different users - from early-career researchers, to data managers, librarians, research administrators, and graduate schools - can benefit from the portal. In order to meet their needs, the existing materials will be extended from basic to more advanced-level resources. In addition, discipline-specific resources will be created.