Pääsy Taylor & Francisin ja Wileyn elektronisiin lehtiin vaarassa

Lehtipakettien neuvottelut kariutumassa

Pääsy JYU:n käytössä oleviin Taylor&Francisin ja Wileyn elektronisiin lehtiin on vaarassa katketa helmikuun 2019 alussa. Tilanne on sama kaikissa suomalaisissa yliopistoissa, joilla on ollut sopimus näiden kustantajien kanssa.

Aineistoneuvotteluita hoitava FinELib jatkaa neuvotteluita kustantajien kanssa, mutta tällä hetkellä sopimuksiin pääseminen näyttää epävarmalta.

Jos sopimuksia ei synny, pääsy näiden kustantajien elektronisiin lehtiin päättyy tammikuun jälkeen. JYU:n käytössä on ollut 1800 T&F:n (lehtilista.pdf) ja n. 1300 Wileyn lehteä (lehtilista.pdf).

Jos pääsy lehtiin katkeaa, on artikkeleiden etsimiseen kuitenkin useita vaihtoehtoisia tapoja. (ks. Avointen aineistojen saatavuus ja FinELibin Alternative Access -sivu).

Lue lisää sopimusneuvottelujen tilanteesta FinELibin sivuilta.

Neuvottelujen etenemisestä tiedotetaan sekä Avoin tiede ja tutkimus -sivuilla (https://openscience.jyu.fi/fi) FinELibin sivuilla (http://finelib.fi/neuvottelut/uutiset/).

FinELib on suomalaisten korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen konsortio, joka neuvottelee e-aineistosopimuksia suomalaiselle tiedeyhteisölle.

Lisätietoja:

Johtaja Ari Muhonen, OSC
Palvelupäällikkö Irene Ylönen, OSC
Informaatikko Arto Ikonen, OSC

Palvelupäällikkö Arja Tuuliniemi, FinELib-toimisto, finelib@helsinki.fi