Tutustu avoimen julkaisemisen tekniikkaa ja teknologiaa koskeviin suosituksiin

Suositusten ensisijaisena kohdeyleisönä ovat suomalaiset tutkimusorganisaatiot ja tieteelliset kustantajat, jotka tekevät julkaisemiseen ja julkaisemista tukevaan tekniseen infrastruktuuriin liittyvää käytännön työtä.

Suositukset on jaoteltu kahteen eri ryhmään: yleisiin ja yksityiskohtaisiin.

Yleisissä suosituksissa otetaan huomioon

 • Järjestelmäarkkitehtuuri
 • Infrastruktuurit
 • Näkyvyys ja löydettävyys
 • Pitkäaikaissäilytys ja -saatavuus

Yksityiskohtaisissa, konkreettisimmissa suosituksissa keskeisenä ovat

 • Julkaisut ja niihin liittyvät tiedot
 • Metadataformaatit, tietomallit ja sanastot
 • Lisenssit
 • Tiedostoformaatit
 • Tunnisteet
 • Rajapinnat
 • Tilastointi

Lue lisää