Vaikuttavatko avoimet julkaisut jatkossa yliopistojen rahoitukseen?

Tuoreessa Opetus- ja kulttuuriministeriölle tehdyssä ehdotuksessa työryhmä suosittelee, että jatkossa vertaisarvioidut avoimet julkaisut huomioitaisiin yliopistojen rahoituksessa omalla painokertoimellaan.

Lue lisää: Luovuutta, dynamiikkaa ja toimintamahdollisuuksia. Ehdotus ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen rahoitusmalleiksi vuodesta 2021 alkaen.