Opiskelijan aineistonhallintasuunnitelma

Tältä sivulta löydät aineistonhallintasuunnitelman pohjan / tehtävät. Kopioi alla oleva teksti, liitä se Word-dokumenttiin tms. ja vastaa sitä mukaa, kun käyt materiaalia läpi. Jos suoritat LIB1DATA-kurssia, lataa tehtäväpohja kurssin Moodle-sivulta.

Johdanto

1) 
Tutustu Hyvä tieteellinen käytäntö eli HTK-sivuun. Mitkä HTK-lähtökohdista liittyvät sinun tutkimusaineistoosi? Perustele!

2) Miten ajattelet FAIR-periaatteiden vahvistavan vastuullisen tieteen ja tutkimuksen päämääriä?

3) Kuvaile, mitä eroa on tutkimussuunnitelmalla ja aineistonhallintasuunnitelmalla? Miksi aineistonhallintasuunnitelma kannattaa tehdä?

Osio 1 Aineiston yleiskuvaus ja laadun varmistaminen

1) Kerro lyhyesti tutkimusaineistostasi: millaisen aineiston keräät tai tuotat tai millaista olemassa olevaa aineistoa käytät?

2) Miten varmistat aineistosi yhtenäisyyden ja laadun? Eli miten varmistat, että aineiston sisältö ei muutu käsittelyn aikana?

Osio 2 Aineistoon liittyvät oikeudet

1) Mitä aineiston käytöstä tulisi sopia, jos teet opinnäytettä tutkimusryhmän osana tai yritysyhteistyönä tai saat käyttöösi aiemmin kerätyn aineiston?

2) Liittyykö aineistoon tekijänoikeudella suojattua materiaalia? Mitä tällöin pitää huomioida?

Osio 3 Henkilötiedot

1) Mitä henkilötietoja tutkimusaineistossasi on? Perustele, miksi sinun tarvitsee kerätä tai käsitellä kyseisiä henkilötietoja. Miten suojelet tutkittavia?

2) Liittyykö tutkimusaineistoosi muita eettisiä kysymyksiä? Onko aineistossa arkaluontoista tai salaista materiaalia (muita kuin henkilötietoja)?

Osio 4 Dokumentointi ja metatiedot

1) Miksi aineistonhallinnan dokumentointi ja metatietojen kirjaaminen kannattaa? Kirjoita oman aineistosi keskeiset metatiedot siltä osin kuin mahdollista.

Osio 5 Aineiston tallentaminen ja varmuuskopiointi

1) Missä säilytät aineistoa ja miten varmuuskopioit sen opinnäyteprosessisi aikana?

2) Miten käsittelet aineistoa tietoturvallisesti? Kenellä on pääsy aineistoosi?

Osio 6 Aineiston avaaminen, julkaiseminen ja arkistointi

1) Mitä aiot tehdä aineistollesi sen jälkeen, kun opinnäyte on valmis? Jos tuhoat aineiston, miten teet sen tietoturvallisesti?

Jos suoritat LIB1DATA Aineistonhallinnan perusteet -kurssia ja kopioit tehtävät tältä sivulta, siirry kurssin Moodle-sivulle ja palauta täytetty tehtävä siellä.