Taiteiden ja kulttuurin tutkimus

Taiteiden ja kulttuurin tutkimus on oppiaineena monialainen sisältäen: kirjallisuuden, kirjoittamisen, taidehistorian, taidekasvatuksen, museologian ja digitaalisen kulttuurin. Taidetta ja kulttuuria tutkitaan historiallisissa, kulttuurisissa ja teknologisissa yhteyksissään, näin ollen myös tiedonhankinnanssa täytyy tunnistaa omien taiteen ja kulttuurin tutkimuksen tietokantojen lisäksi myös lukuisia lähitieteisiin painottuvia tietoaineistoja. 

Keskeiset tiedonlähteet

Vertaisarvioidut artikkelit ovat tieteellisissä lehdissä julkaistuja artikkeleita, joissa esimerkiksi kerrotaan uusista tutkimustuloksista. Vertaisarvioidut artikkelit ovat kaikkien tieteenalojen arvostama julkaisumuoto.

Tieteellisten artikkeleiden lisäksi tutkimusta julkaistaan tieteellisissä kirjoissa (kokoomateokset ja monografiat) sekä esimerkiksi konferenssipapereissa. Julkaisumuodoilla on eroja: esimerkiksi yksittäistä konferenssia varten laadittu konferenssipaperi ei yleisesti ottaen ole tieteellisesti yhtä arvovaltainen kuin vertaisarviointiprosessin läpikäynyt, tieteellisessä lehdessä julkaistu artikkeli. Kielitieteen tutkimusta julkaistaan sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla, sekä yksin että tutkimusryhmissä.

Kun teet esimerkiksi opinnäytetyötä, tutkimusprosessin tueksi on hyvä laatia tiedonhankintasuunnitelmaOhjeet tiedonhankintasuunnitelman laatimiseksi löydät Kirjastotuutorista.

Tietokannat

Tietokantoihin mennään aina JYKDOKin kautta. Tietokannat löytyvät JYKDOKista tietokannan nimellä etsien. Siirry tietokantaan Tietokannan käyttöliittymä -linkistä.

Voit nähdä kaikki tietokannat, kun klikkaat JYKDOKin yläpalkissa Hakutoiminnot > Selaa tietokantoja > Tieteenala: Taide. Voit valita tieteenalan nimen alta esim. artikkelit tai hakuteokset ja sanakirjat jne.  Näin näet oman alasi keskeiset tutkimustietokannat ja hakuteokset.

  • MLA, kansainvälinen nykykielten ja kirjallisuuden tietokanta vuodesta 1925 lähtien.
  • LRC, laaja ainoastaan kirjallisuudentutkimusta sisältävä tietokanta. Sisältää myös kirjailijoiden biografia-tietoja sekä juonikuvauksia. Tietokannasta löytyy myös Merriam-Websterin Encyclopedia of Literature-hakuteos, jossa on yli 1000 käsitteen määritelmät.
  • Finna, kansallinen tietokanta, joka sisältää kotimaisia artikkeleita, yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastojen kokoelmat mm. opinnäytteet.
  • ARTbibliographies Modern, aihealueet: moderni ja nykytaide, kuvataiteet, valokuvaus ja muotoilu. 
  • Huomioi, että sekä Ebscon ja Proquestin tietokannoissa voit räätälöidä hakua "Choose Databases"-valikon takaa ja yhdistää hakuusi myös muita valikoituja tietokantoja. Taiteen ja kulttuurintutkimuksen lähitieteinä voivat olla mm. viestintä, opetus, filosofia.
  • Project Muse, laajasti humanististen alojen artikkeleita. Taiteet laajasti musiikin alaa myöten hyvin edustettuina.

Kirjaston apua tutkimuksen tekoon:

  • Kirjastotuutori on Jyväskylän yliopiston kirjaston tuottama avoin itseopiskeluaineisto
  • Henkilökohtaiseen opinnäytteen tai tutkimuksen tiedonhaun ohjaukseenvoit varata ajan lomakkeen kautta
  • Tiedonhankintaan liittyviin kysymyksiin saat nopean avun kirjaston asiakaspalvelupisteestä Lähde-rakennuksen ylemmästä pohjakerroksesta. Tarkista palveluajat kirjaston sivuilta.
  • Sähköpostiin vastaamme yleensä vuorokauden sisällä: jykneuvonta@library.jyu.fi