Ohjeet väitöskirjan julkaisemiseen JYU Dissertations -sarjassa

Avoin verkkojulkaisusarja JYU:n yksiköissä tuotettaville raporteille ISSN 2489-9003 Julkaisija: Avoimen tiedon keskus, Jyväskylän yliopisto

JYU Dissertations (ISSN 2489-9003) on vuonna 2021 perustettu avoin, Jyväskylän yliopiston kaikille yksiköille tarkoitettu verkkojulkaisusarja, jossa julkaistaan väitöskirjoja. Julkaisusarjan tuotannosta vastaavat Avoimen tiedon keskuksen julkaisupalvelut. JYU Dissertations -sarjan julkaisut tallennetaan Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistoon.

Väitöskirjaa julkaisemaan

Jyväskylän yliopiston yliopistosarjoissa julkaistavien väitöskirjojen tuotannosta vastaavat Avoimen tiedon keskuksen julkaisupalvelut.

Väitöskirjat julkaistaan JYU Dissertations -sarjassa verkkojulkaisuina Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistossa. Väittelijä saa veloituksetta 3 painettua kappaletta, joista hän luovuttaa kustokselle ja vastaväittäjälle heille tarkoitetut kappaleet.

Tarvittaessa väittelijä voi teetättää väitöskirjastaan lisää painettuja kappaleita omakustanteena. Omakustanteet eivät kuulu JYU Dissertations-sarjaan mutta julkaisupalvelut avustavat veloituksetta painatusprosessissa.

Kokonaissivumäärä ja värisivut vaikuttavat painetun julkaisun hintaan. Väitöskirjan painosmäärää päättäessäsi on myös hyvä tiedostaa, että painatuksen painotyön aloituskustannukset muodostavat aina osan hinnasta, ja pienissä painosmäärissä työn osuus hinnasta on siten suhteessa suurempi. Yhden painetun väitöskirjan kappalehinta on siis aina sitä halvempi, mitä suurempi painos niistä otetaan. Huom! Painokseen sisältyvät aina myös lakisääteiset vapaakappaleet.

Väittelijän tulee käyttää Word-ohjelmaa varten tehtyä väitöskirjamallipohjaa, jossa vaadittavat asettelut ovat valmiina.

Aineiston toimittaminen julkaisupalveluihin

Väitöskirjan julkaisuprosessi on väittelijälle maksuton poislukien mahdolliset omakustanteena teetettävät kappaleet. Väittelijän tulee tällöin toimittaa aineisto julkaisupalveluille mallipohjaan tehtynä (doc/docx-tiedostona), ellei toisin sovita. Työhön sisältyvät artikkelit ja/tai käsikirjoitukset toimitetaan erillisinä pdf-tiedostoina.  Väittelijä voi halutessaan toimittaa julkaisupalveluihin myös väitöskirjan kanteen toivomansa kuvan. Kuvien resoluutio eli tarkkuus olisi hyvä olla 300 dpi (pistettä per tuuma).

Väittelijä huolehtii itse työnsä kieliasun viimeistelystä, oikolukemisesta ja lähdeviitteiden asianmukaisesta merkitsemisestä. Huom! Voit käyttää mitä tahansa viittaustyyliä (esim. APA, Chicago, ks. Näin viittaat -ohje).

Väitöskirjatiedostojen saavutettavuus

Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat viranomaisia tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi. Saavutettavuusdirektiivin vaatimukset edellyttävät, että myös ns. toimisto-ohjelmistojen tiedostomuodoissa julkaistut aineistot ovat saavutettavia. Siten myös JYX-julkaisuarkistossa julkaistut Jyväskylän yliopiston väitöskirjat pitää toimittaa saavutettavuusohjeiden mukaan. Saavutettavuuden huomioimiseksi toivomme että väittelijät käyttävät väitöskirjoille tarkoitettua Word-mallipohjaa. Väittelijän on myös tuotettava käsikirjoituksensa kuvioille, kuville ja taulukoille vaihtoehtoinen teksti ruudunlukuohjelmaa varten.

Tutustu ohjeisiin saavutettavien asiakirjojen (Word, PDF) tuottamisesta ja kysy tarvittaessa lisäohjeita väitöskirjatoimituksesta: https://www.saavutettavasti.fi/saavutettavat-asiakirjat/

Väitöskirjaan sisältyvien artikkeleiden liittäminen osaksi väitöskirjaa

Väitöskirjaan sisältyvät artikkelit rinnakkaistallennetaan JYU:n rinnakkaistallentamisohjeen mukaisesti. Artikkeli linkitetään JYXissä väitöskirjan yhteenveto-osaan väitöskirjan julkaisuvaiheessa.

Mikäli julkaisua ei ole rinnakkaistallennettu ennen väitöskirjan julkaisuprosessia, lähetetään väitöskirjaan sisältyvät julkaisut sekä julkaisemattomat käsikirjoitukset julkaisupalveluihin muun väitöskirjamateriaalin ohessa. Julkaisupalvelut huolehtii julkaisujen asianmukaisesta liittämisestä väitöskirjaan.

Väitöskirjan julkaisuaikataulu

Noin kaksi kuukautta ennen väitöspäivää

Kuukausi ennen väitöspäivää

  • Tekijä toimittaa lopullisen, oikoluetun väitöskirjamateriaalin julkaisupalveluihin.
  • Artikkelit toimitetaan erillisinä tiedostoina (pdf, docx), niitä ei tarvitse liittää johdanto-osaan
  • Tekijä toimittaa verkkojulkaisusopimuksen julkaisupalveluihin sähköpostitse
  • Tekijä ja julkaisupalvelut sopivat vedosliikenteestä
  • Tekijä tarkastaa työnsä vedoksen

Viisi päivää ennen väitöstilaisuutta

  • Väitöskirja on julkisesti luettavissa JYX-julkaisuarkistossa 5 päivää ennen väitöstilaisuutta.

Väitöskirjamallipohja, viitteidenhallinta ja grafiikka

Verkkojulkaisusopimus ja julkaisulupa

Väitöskirjat JYX-julkaisuarkistossa

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistossa 5 päivää ennen väitöstä. JYU:n tiedeneuvoston 23.11.2020 tekemän linjauksen mukaisesti väitöstilaisuuden jälkeen JYX-julkaisuarkistossa
julkaistuun väitöskirjaan ei voi tehdä muutoksia. Painettuun ja sähköiseen väitöskirjaan voidaan tarvittaessa liittää ns. errata-listaus ennen väitöstilaisuutta.

Julkaisuarkisto JYXin tietosuojailmoitus.

Yliopistosarjassa julkaistavan väitöskirjan jakelu

Yliopistosarjassa väitöskirjansa julkaiseva väittelijä saa veloituksetta 3 painettua kappaletta, joista hänen tarvitsee itse luovuttaa vain kustokselle ja vastaväittäjälle heille tarkoitetut kappaleet.

Julkaisupalvelut huolehtivat väitöskirjan jakelusta muilta osin (mm. rehtorin kappale, lakisääteinen jakelu ja arkistointi, tiedekuntajakelu). Väitöspaikalle toimitettavien yleisökappaleiden määrä vaihtelee tiedekuntakohtaisesti.

Väitöstiedotus

Muualla julkaistavan väitöskirjan jakelu

Muualla kuin JYU Dissertations -yliopistosarjassa julkaistavien väitöskirjojen jakelu vaihtelee tiedekunnittain ja eroaa yliopistosarjoissa julkaistavien väitöskirjojen jakelusta mm. siten, että väittelijä on itse vastuussa väitöskirjan jakelusta yliopiston sisällä.

Tutustu jakeluohjeisiin.