Muualla julkaistavan väitöskirjan jakelu

Väitöskirjatutkimuksen voi julkaista myös esimerkiksi kaupallinen kustantaja tai se voidaan julkaista yliopiston laitoksen omassa julkaisusarjassa tai muussa tieteellisessä sarjassa, verkkojulkaisuna, omakustanteena tai monisteena.

Tällöin väittelijä huolehtii itse väitöskirjansa jakelusta seuraavan taulukon mukaisesti. Sähköisenä julkaistun väitöskirjan tapauksessa jaetaan sen monisteversio.

Väitöskirjan saaja Kappalemäärä
Kustos 1
Vastaväittäjä 1
Tiedekunnan kanslia 1
Tiedekuntaneuvosto ja arviointilautakunta Tarkasta tarvittava määrä tiedekuntasi kansliasta
Vahtimestarit
Toimitettava vähintään 10 arkipäivää ennen väitöstä
10
Yleisökappaleet (vapaaehtoinen jakelu)
Kirjaston kokoelmat

Osoite:
Avoimen tiedon keskus
YK314
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
1


Lisätietoja: Sini Tuikka