Tekijänoikeudet ja julkaisusopimukset

Monella tieteellisellä julkaisijalla on ehtoja sen suhteen, miten julkaistua artikkelia voi käyttää ja jakaa. Nämä rajoitteet koskevat myös artikkelin kirjoittajaa. Se, miten artikkelia saa jatkossa jakaa ja kuinka avoimesti, riippuu kustantajasta, lehdestä ja siitä, millaisen julkaisusopimuksen artikkelin kirjoittaja kustantajan kanssa solmii.

Voinko tallentaa oman lehdessä tai kokoomateoksessa julkaistun artikkelini JYXiin, omille internetsivuilleni tai ResearchGateen? Voinko käyttää artikkeliani opetuksessa?

Kun teet kustantajan kanssa julkaisusopimuksen, pyri tarkistamaan ainakin seuraavat asiat:

1) Varmista, että sinulla säilyy oikeus rinnakkaistallentaa artikkelisi yliopiston julkaisuarkistoon. Tallennettava versio voi vaihdella kustantajasta riippuen. Voit tarkistaa kustantajien/lehtien rinnakkaistallennuslinjauksia Sherpa/Romeo -palvelusta. Kustantajan kanssa kannattaa myös neuvotella asiasta.

HUOM! Kustantajien linjaukset koskien artikkelien jakamista Academia.edussa, ResearchGatessa ym. tieteellisissä yhteisöpalveluissa vaihtelevat suuresti. Jotkut kustantajat rinnastavat kyseiset palvelut julkaisuarkistoihin, jolloin artikkelien jakamiseen pätevät samat ehdot. Suuri osa kustantajista ei salli artikkelien jakamista ResearchGatessa ym. lainkaan, vaikka sallivat artikkelien rinnakkaistallentamisen julkaisuarkistoihin. Lopullisten kustantajien PDF:ien (Publisher's PDF) jakaminen ResearchGatessa ei ole sallittua yhdenkään ison tieteellisen kustantajan artikkelien osalta (Elsevier, Wiley, Springer, SAGE, Taylor & Francis, Royal Society of Chemistry jne). Tarkista oman kustantajasi kanta asiaan ennen artikkelin jakamista! 

Tietoa asiasta löydät kustantajien internetsivuilta tai How Can I Share It? -sivustolta. Apua saat myös kirjastosta.

2) Varmista, että sinulla säilyy oikeus ns. tieteelliseen kommunikointin (voit jakaa artikkeliasi kollegoillesi) ja oikeus käyttää omaa artikkeliasi opetusmateriaalina ja muussa tieteellisessä toiminnassa.

3) Joillakin tutkimusrahoittajilla (esimerkiksi EU:n Horizon 2020 -hankkeet) on omat vaatimuksensa avoimeen rinnakkaistallentamiseen ja  siihen liittyviin embargoihin (julkaisuviiveaikoihin). Rahoittajan linjaus embargon pituudesta voi olla ristiriidassa kustantajan asettaman embargon kanssa. Tutkija voi tässä tapauksessa neuvotella kustantajan kanssa artikkelin embargoajasta täyttääkseen tutkimusrahoittajan asettamat vaatimukset. Artikkelin voi myös näissä tapauksissa ostaa avoimeksi. Tutkimushankkeen kannattaakin sisällyttää mahdolliset artikkelien julkaisumaksut rahoitushakemukseensa. 

 Kustantajien/lehtien internetsivuilla artikkelien kirjoittajien oikeudet löytyvät yleensä kohdista "Author's Rights", "Author Instructions", "Copyrights" tai "Permissions". Monella kustantajalla on käytössä erillinen sopimus, jossa oikeuksien siirrosta tekijältä kustantajalle sovitaan. Sopimus kannattaa lukea!