Tutkimusrahoittajien avoimuuden linjaukset

Useat kotimaiset ja ulkomaiset tutkimusrahoittajat vaativat rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen. Moni rahoittaja edellyttää tai suosittelee myös tutkimusaineistojen ja -menetelmien avaamista. Esimerkiksi Suomen Akatemia edellyttää aineistonhallintasuunnitelman laatimista rahoittamiltaan tutkimusprojekteilta myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen. Aineistonhallintasuunnitelman voi laatia DMPTuuli-työkalulla.

Monipuolinen ohjepaketti aineistonhallintaan löytyy Tietoarkiston Aineistonhallinnan käsikirjasta.

Ulkomaisten rahoittajien linjaukset löytyvät Sherpa/Juliet -tietokannasta. 

Eurooppalaisten rahoittajien linjaus julkaisujen avoimuuteen on julkilausuttu Plan S -periaatteissa. Myös Suomen Akatemia suhtautuu Plan S:n periaatteisiin myönteisesti. Plan S astuu voimaan 1.1.2021. 

 

Rahoittaja edellyttää suosittelee Tutkimustulokset (julkaisut) Tutkimusaineistot Huomioita
Alkoholitutkimussäätiö x   x x Suomen Akatemian mallin mukaisesti
Business Finland (TEKES)   x x x Hankkeissa syntyvät aineistot hallinnoitava tavalla, mikä mahdollistaa niiden hyödyntämisen jatkossa. 
EU Horizon 2020 x   x x  
Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) x   x x  
Koneen säätiö   x x x Aineistonhallintasuunnitelma laadittava. Suositeltu datan arkistointipaikka Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.
Suomen Akatemia  x    x  x Aineistonhallintasuunnitelma laadittava. Tutkimustulokset on julkaistava avomesti joko rinnakkaistallentamalla tai julkaisemalla avoimissa lehdissä tai hybridilehdissä. APC-maksuihin on mahdollista saada rahoitusta. Akatemian rahoituksella tuotetut tutkimusaineistot tulee saattaa avoimesti saataviksi mahdollisimman pian tutkimustulosten julkaisemisen jälkeen tutkijan tieteenalan kannalta tärkeissä kansallisissa tai kansainvälisissä arkistoissa.
Svenska Litteratursällskapet i Finland x   x   Forskaren förutsätts  publicera sina forskningsresultat i open access-tidskrifter eller parallellpublicera sina resultat i öppna publikationsarkiv. Det är önskvärt att även monografier publiceras open access. Eventuella kostnader för open access publicering ska beaktas i budgeten.