Aineistojen avoimuus JYUssa

Jyväskylän yliopiston tavoitteena on mahdollisimman laaja tutkimuksen tietoaineistojen läpinäkyvyys ja avoin jatkokäyttö. Aineistot pyritään saamaan julkisesti saataville, ja silloinkin kun julkaiseminen ei ole mahdollista, julkaistaan tieto aineiston olemassaolosta, aiheesta, ajankohdasta, omistajasta ja muu keskeinen kuvailu (ns. metadata).

Jo nyt julkaistuja Jyväskylän yliopistossa syntyneitä aineistoja löytyy mm. suomalaisesta Etsin -palvelusta, eurooppalaisesta Zenodo -palvelusta sekä tietenkin yliopistomme omasta JYX-julkaisuarkistosta ja Dataverse-palvelusta