Lupalomakepohja julkaisuluvan pyytämiseksi

Väitöskirjantekijät voivat hyödyntää oheista lomakepohjaa kysyessään lupia artikkeliensa liittämiseen elektronisen väitöskirjan yhteyteen. Huomaa kirjeen korostetut eli editointia vaativat kohdat.