Ohjeet väitöskirjan julkaisemiseen JYU Dissertations -sarjassa

Väitöskirjaa julkaisemaan

Jyväskylän yliopiston yliopistosarjoissa julkaistavien väitöskirjojen tuotannosta vastaavat Avoimen tiedon keskuksen julkaisupalvelut.

Väitöskirjat julkaistaan JYU Dissertations -sarjassa verkkojulkaisuina Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistossa. Väittelijä saa veloituksetta 3 painettua kappaletta, joista hän luovuttaa kustokselle ja vastaväittäjälle heille tarkoitetut kappaleet.

Tarvittaessa väittelijä voi teetättää väitöskirjastaan lisää painettuja kappaleita omakustanteena. Julkaisupalvelut avustavat veloituksetta painatusprosessissa.

Kokonaissivumäärä ja värisivut vaikuttavat painetun julkaisun hintaan. Väitöskirjan painosmäärää päättäessäsi on myös hyvä tiedostaa, että painatuksen painotyön aloituskustannukset muodostavat aina osan hinnasta, ja pienissä painosmäärissä työn osuus hinnasta on siten suhteessa suurempi. Yhden painetun väitöskirjan kappalehinta on siis aina sitä halvempi, mitä suurempi painos niistä otetaan. Huom! Painokseen sisältyvät aina myös lakisääteiset vapaakappaleet.

Väittelijän tulee käyttää Word-ohjelmaa varten tehtyä väitöskirjamallipohjaa, jossa vaadittavat asettelut ovat valmiina.

Aineiston toimittaminen julkaisupalveluihin

Väitöskirjan julkaisuprosessi on väittelijälle maksuton poislukien mahdolliset omakustanteena teetettävät kappaleet. Väittelijän tulee tällöin toimittaa aineisto julkaisupalveluille mallipohjaan tehtynä (doc/docx-tiedostona), ellei toisin sovita. Työhön sisältyvät artikkelit ja/tai käsikirjoitukset toimitetaan erillisinä pdf-tiedostoina.  Väittelijä voi halutessaan toimittaa julkaisupalveluihin myös väitöskirjan kanteen toivomansa kuvan. Kuvien resoluutio eli tarkkuus olisi hyvä olla 300 dpi (pistettä per tuuma).

Väittelijä huolehtii itse työnsä kieliasun viimeistelystä, oikolukemisesta ja lähdeviitteiden asianmukaisesta merkitsemisestä. Huom! Voit käyttää mitä tahansa viittaustyyliä (esim. APA, Chicago, ks. Näin viittaat -ohje).

Väitöskirjaan sisältyvien artikkeleiden liittäminen osaksi väitöskirjaa

JYU:n rinnakkaistallentamisohjeen mukaisesti tutkijan tulee liittää julkaisunsa (esim. artikkelinsa) post print / final draft -tiedosto TUTKA-ilmoitukseensa tai lähettää se sähköpostilla Avoimen tiedon keskukseen (tutka-publications@jyu.fi). Väitöskirjaan sisältyvä artikkeli linkitetään JYXissä väitöskirjan yhteenveto-osaan väitöskirjan julkaisuvaiheessa.

Mikäli julkaisua ei ole rinnakkaistallennettu ennen väitöskirjan julkaisuprosessia, lähetetään väitöskirjaan sisältyvät julkaisut sekä julkaisemattomat käsikirjoitukset julkaisupalveluihin muun väitöskirjamateriaalin ohessa. Julkaisupalvelut huolehtii julkaisujen asianmukaisesta liittämisestä väitöskirjaan.

Väitöskirjan julkaisuaikataulu

Noin kaksi kuukautta ennen väitöspäivää

  • Tiedekunnan väittelylupa
  • Tekijä sopii julkaisuaikataulusta julkaisupalveluiden kanssa.
  • Tekijä lähettää käsikirjoituksen sarjan tieteellisen toimittajan arvioitavaksi julkaisulupaa varten.

Kuukausi ennen väitöspäivää

  • Tekijä toimittaa lopullisen, oikoluetun väitöskirjamateriaalin julkaisupalveluihin.
  • Artikkelit toimitetaan erillisinä tiedostoina (pdf, docx), niitä ei tarvitse liittää johdanto-osaan
  • Tekijä toimittaa verkkojulkaisusopimuksen julkaisupalveluihin sähköpostitse
  • Tekijä ja julkaisupalvelut sopivat vedosliikenteestä
  • Tekijä tarkastaa työnsä vedoksen

Kymmenen päivää ennen väitöstilaisuutta

  • Väitöskirja on julkisesti luettavissa JYX-julkaisuarkistossa 10 arkipäivää ennen väitöstilaisuutta.

Väitöskirjamallipohja, viitteidenhallinta ja grafiikka

Verkkojulkaisusopimus ja julkaisulupa

Väitöskirjat JYX-julkaisuarkistossa

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistossa 10 päivää ennen väitöstä.

Julkaisuarkisto JYXin tietosuojailmoitus.

Yliopistosarjassa julkaistavan väitöskirjan jakelu

Yliopistosarjassa väitöskirjansa julkaiseva väittelijä saa veloituksetta 3 painettua kappaletta, joista hänen tarvitsee itse luovuttaa vain kustokselle ja vastaväittäjälle heille tarkoitetut kappaleet.

Julkaisupalvelut huolehtivat väitöskirjan jakelusta muilta osin (mm. rehtorin kappale, lakisääteinen jakelu ja arkistointi, tiedekuntajakelu). Väitöspaikalle toimitettavien yleisökappaleiden määrä vaihtelee tiedekuntakohtaisesti.

Väitöstiedotus

Väitöstiedottamisessa sinua opastavat yliopiston viestintäpalvelut. Ohjeita sekä lomakkeen tiedottamiseen löydät täältä.

Muualla julkaistavan väitöskirjan jakelu

Muualla kuin JYU Dissertations -yliopistosarjassa julkaistavien väitöskirjojen jakelu vaihtelee tiedekunnittain ja eroaa yliopistosarjoissa julkaistavien väitöskirjojen jakelusta.

Tutustu jakeluohjeisiin.