Keskustelua ja ohjeita

Vastuullista metriikkaa käsitteleviä esityksiä ja julkaisuja:

Ala-Kyyny, J P 2018, Kohti vastuullista tutkimuskulttuuria, Tieteessä tapahtuu 36/6, 42-45.

Himanen Laura: Vastuullinen metriikka. STKS:n Koko kylä kasvattaa! Avoin ja eettinen tiede asiantuntijatyössä – seminaari 16.11.2018. (Ks. esitys STKS:n sivulta)

Millä meitä mitataan? | How are we measured? Itä-Suomen yliopiston kirjaston blogi. 

Suosituksia sekä eettisiä ja käytännön ohjeita 

Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt. Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus.

Kansallinen suositus julkaisumetriikan vastuullisesta käytöstä.

Julkaisufoorumin käyttöohje. Ohjeistus miten JUFO-luokistusta voidaan käyttää vastuullisesti tutkimuksen arvioinnin apuvälineenä.

Metrics Toolkit: Tietopaketti tutkimuksen arviointiin käytettävistä metriikoista. 

TENK (Tutkimuseettinen neuvottelukunta): Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa sekä päivitetty Tutkijan ansioluettelomalli

Vastuullinen tiede - tutkimusetiikka ja tiedeviestintä Suomessa -sivusto: Vaikuttavuus

Vastuullinen tiede ja tutkimusetiikka Jyväskylän yliopistossa