Mitä on vastuullinen metriikka?

Tutkimusta arvioidaan monentyyppisillä, usein määrällisillä mittareilla. Mittareiden avulla saatavaa tietoa hyödynnetään monessa eri yhteydessä, esimerkiksi rekrytointia tehtäessä, tutkimustulosten julkaisukanavaa mietittäessä tai tutkimuksen laatua arvioitaessa. Jotta yksittäisiä tutkijoita tai eri tieteenaloja kohdeltaisiin tasapuolisesti ja reilusti, on haluttu suunnata arviointia yhä enemmän kohti vastuullista metriikkaa. 

Vastuullista tutkimuksen arviointia ovat ohjanneet muun muassa Leidenin manifesti ja DORA-julistus (San Francisco Declaration on Research Assessment). DORA-julistuksen lähtökohtana on, että tutkimuksen rahoittamisen, rekrytointien sekä tutkijoiden palkitsemisen pitäisi perustua itse tutkimuksen laadun arviointiin eikä siihen, missä se on julkaistu. Tämä tarkoittaa sitä, että lehtiperusteista metriikkaa (esimerkiksi vaikuttavuuskertoimia eli impact factoreita) ei tulisi käyttää tutkimusartikkelin laadun mittaamisessa. 

Suomalaisista tutkimusorganisaatioista Tampereen yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto ovat allekirjoittaneet DORA-julistuksen, samoin Suomen Akatemia

Suomessa vastuullisen metriikan periaatteita miettii työryhmä, joka on aloittanut toimintansa syksyllä 2018 Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan (TSV) johdolla. Sen tehtävänä on valmistella tutkijan vastuullista arviointia koskeva suositus. Tutkijan arviointi, meritoituminen ja metriikka ovat myös osa EU:n komission avoimen tieteen ohjelmaa. 

”Tutkimuksen arviointi on tärkeä osa tutkijan työtä ja se ohjaa merkittävästi tutkimuksen suuntaa rahoituksen, meriittien ja tutkimusorganisaatioiden rakenteellisten prosessien kautta”. Työryhmä ohjeistamaan tutkijan vastuullista arviointia, 23.1.2019.