Keskitetty julkaisutiedonkeruu (Converis)

Yliopisto edellyttää julkaisutietojen tallentamista Converis-tutkimustietojärjestelmään. Avoimen tiedon keskus tallentaa julkaisutiedot keskitetysti.

Uudet julkaisut ilmoitetaan e-lomakkeella.

Julkaisuista lähetetään:

  • PDF-versio – tai julkaisun tarkat tiedot
  • JYU:n kirjoittajia koskevat laitos- ja oppiainetiedot
  • Tiedot tutkimushankkeesta tai -projektista
  • Final draft -versio (= AAM; Author's Accepted Manuscript) avointa rinnakkaistallennusta (JYX) varten

Parhaassa tapauksessa riittää, että tutkija lähettää julkaisusta vain PDF-version. Liitteestä selviäviä tietoja ei tarvitse lomakkeella toistaa. Mikäli valmista elektronista versiota ei ole, voi julkaisun skannata tarpeellisin osin. Esim. kirja-artikkeleista tarvitaan nimiösivu, nimiösivun takasivu ja sisällysluettelo.

Mukaan liitetään myös julkaisun ns. final draft -tiedosto. Tämä tarvitaan avointa rinnakkaistallentamista (JYX) varten.

Kirjasto hyödyntää tallentamisessa ulkoisia tietokantoja ja kirjaa tietoja myös niistä. Tutkija itse on kuitenkin vastuussa siitä, että kaikki hänen Jyväskylän yliopiston nimissä tehdyt julkaisunsa tulevat kirjatuiksi Converikseen.

Lisätietoja julkaisujen kirjaamisesta: Converis /Julkaisut : Ohjeet

Julkaisuja koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen:
converis-publications@jyu.fi

Avoimen tiedon keskuksen Converis-yhteyshenkilöt:

Riitta Ruuska, 050 573 5252

Matti-Petteri Rajahonka, 040 805 3811

Maija Lankinen, 040 805 3782

Silja Pirkola 050 449 9329

Raila Salminen, 040 805 3821

Irene Ylönen, 050 428 5259