Avoimen tieteen periaatteet Jyväskylän yliopistossa

Jyväskylän yliopisto edistää vastuullista ja avointa tiedettä ja tutkimusta. Tavoitteena on tutkimustulosten, tutkimusaineistojen sekä tutkimuksessa käytettyjen menetelmien avaaminen. Jyväskylän yliopisto noudattaa avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisia ja kansainvälisiä periaatteita ja vaatimuksia, kuten kansallista Avoimen tieteen julistusta ja sen osalinjauksia ja suosituksia.

Arvomme avoimuus, luottamus, laatu ja eettisyys ovat yliopistoyhteisömme toimintakulttuurin perusta. Avoimuus on keskeinen osa yliopistomme strategiaa.

Jyväskylän yliopiston avoimen tieteen periaatteiden tavoitteena on lisätä tieteen ja tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Avoimuus lisää mahdollisuuksia yhtä lailla kasvavaan tutkijoiden väliseen tieteelliseen kommunikaatioon kuin keskusteluun kansalaisten kanssa. Lisäksi tutkimuksen avoimuus lisää sen luotettavuutta ja toistettavuutta.

Avoimella tutkimuksella tarkoitamme tutkimusprosessien ja tutkimustulosten avaamista, mikäli se on tutkimuseettisesti tai lainsäädännöllisesti mahdollista. Niissäkin tapauksissa, missä edellä mainituista syistä esimerkiksi tutkimusaineistojen avaaminen ei ole mahdollista, dokumentoimme ja kuvailemme aineistot siten, että niiden metatiedot ovat asianmukaisesti löydettävissä yliopiston tutkimustietojärjestelmästä ja data-arkistosta.

Ylläpidämme ja edesautamme opiskelijoiden ja tutkijoiden avoimen tieteen taitojen kehittymistä kaikissa opintojen ja tutkijan uran eri vaiheissa.

Kehittämme kunnianhimoisesti uusia, käyttäjäystävällisiä digitaalisia välineitä ja työnkulkuja sekä otamme käyttöön uusia teknologioita digiohjelmamme mukaisesti. Tavoitteenamme on järjestelmät, jotka helpottavat tutkijoiden työtä ja mahdollistavat erityyppisten tutkimustuotosten sujuvan ja laadukkaan dokumentoinnin, tallennuksen sekä mahdollisuuksien mukaan niiden avaamisen.

Avoimet tutkimustuotokset ovat osa akateemista ansioitumista. Arviointia kehitetään vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallisen suosituksen mukaisesti. Tavoitteena on alusta loppuun vastuullisesti toteutettu arviointiprosessi. Jyväskylän yliopisto on allekirjoittanut kansainvälisen DORA-julistuksen.

Maailma on erinäköinen avoimin silmin.

 

Jyväskylän yliopisto:

  • edellyttää kaikkien tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentamista yliopiston julkaisuarkistoon.
  • rohkaisee julkaisemaan avoimissa julkaisusarjoissa niillä tieteenaloilla, joilla arvostettuja avoimia sarjoja on.
  • ei suosittele artikkelien ostamista avoimeksi tilausmaksullisiin lehtiin (hybridimalli), poikkeuksena sopimukset, jotka mahdollistavat hybridilehdissä julkaisemisen ilman erillisiä artikkelikohtaisia APC-maksuja.
  • kannustaa tutkijoita neuvottelemaan julkaisijan kanssa rinnakkaistallennus- ja muista julkaisun käyttöoikeuksista, mikäli julkaisijalla ei ole olemassa jatkokäyttöön oikeuttavaa selkeää linjausta. JYU ei suosittele julkaisemista sellaisissa julkaisuissa, joiden julkaisija ei neuvotteluista huolimatta anna lupaa rinnakkaistallentamiseen.
  • edellyttää tutkimusaineistojen (datan) tallentamista ja mahdollisuuksien mukaan julkaisemista avoimesti siten, että ne ovat vapaasti haettavissa ja käytettävissä. Ohjeita tutkimusaineistojen hallintaan.
  • rohkaisee tutkimuksessa käytettyjen menetelmien avaamiseen.
  • tarjoaa täydentävän rahoituksen saaneille tutkimushankkeille yhdenmukaiset peruspalvelut aineistojen hallintaan, tutkimusryhmien työskentelyyn sekä tutkimustulosten avoimeen julkaisemiseen.
  • kannustaa tutkijoita tiedottamaan aktiivisesti tutkimustuloksistaan, ei pelkästään tiedeyhteisön sisällä vaan myös suurelle yleisölle. 
  • kannustaa tutkijoita jakamaan tutkimustyönsä tuloksia avoimesti ja lähettämään artikkelikopioita niitä pyytäville aina kun siihen ei ole erityistä lainsäädännöllistä tai sopimuksellista estettä.

 

Avoimeen ja vastuulliseen tieteeseen liittyvät linjaukset