Vastuullinen julkaisumetriikka

Julkaisumetriikan avulla tarkastellaan julkaisujen ja viittausten välisiä suhteita. Sitä voidaan käyttää apuna tutkimuksen arvioinnissa olipa kyse sitten koko yliopiston arvioinnista tai pienemmän yksikön. Julkaisumetriikasta voidaan käyttää myös nimitystä bibliometriikka, viittausmetriikka tai skientometriikka.

Julkaisumetriikan käyttö erilaisissa arviointitilanteissa on yleistynyt 2000-luvulla. Tietokantojen yleistyminen ja kehittyminen on tehnyt julkaisumetriikasta helposti saatavilla olevan, eikä sen tuottaminen enää ole niin työlästä, vaan valmista metriikkaa on tarjolla runsaasti. Julkaisumetriikan käyttö on ollut edullisempaa ja nopeampaa, kuin laadullisen arvioinnin suorittaminen. Runsaan, ja ajoittain tarkoituksenmukaisettoman, julkaisumetriikan käytön seurauksena on viimeisen 10 vuoden aikana julkaistu monia erilaisia suosituksia ja julistuksia liittyen vastuulliseen arviointiin ja julkaisumetriikan käyttöön.

”Tutkijanarviointi muokkaa ja suuntaa tutkimusta. Koko tutkimusyhteisön tulee ottaa vastuu tutkijanarvioinnin periaatteista ja käytännöistä." Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt. Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus, 2020.