Tiedonlähteitä ja työvälineitä

Julkaisumetriikka tuottavia palveluita ja tietokantoja on runsaasti. Tässä esitelty yleisimpiä, joita voit Jyväskylän yliopistossa hyödyntää.

Kansallinen julkaisumetriikkaopas

Kesällä 2022 on julkaistu kansallinen julkaisumetriikkaopas. Sen sisältö on kaikkien vapaassa käytössä, eikä sen käyttäjiltä odoteta pohjatietoja julkaisumetriikasta. Oppaassa on kerrottu laaja-alaisesti julkaisumetriikan perusteita, sen käyttö mahdollisuuksia, erilaisista työkaluista sekä metriikkaan liittyvistä haasteista. Opas painottaa vastuullista julkaisumetriikan käyttöä.

Oppaasta tullaan julkaisemaan myös englanninkielinen versio.

Viittaustietokannat ja analyysialustat

Valtaosa tietokannoista sisältää jonkinlaista julkaisumetriikkaa. Yleisimmin artikkeleiden tiedoista löydä tiedon kuinka monesti kyseiseen artikkeliin on viitattu ja kuinka usein se on ladattu. Monet viittaustietokannat tarjoavat valmista metriikkaa myös tutkijoista. Tyypillisesti tarjolla on tietoa tutkijakohtaisesti julkaisumääristä ja viittausmääristä. Usein tutkijoille on laskettu myös erilaisia tuottavuutta kuvaavia metriikoita, sekä artikkeleille erilaista vaikuttavuuden kuvaamiseen pyrkivää metriikkaa.

Dimensions

Dimensions Analytics on kansainvälinen, laaja-alainen tietolähde. Dimensions Analyticsin perustoiminnallisuudet ovat käytettävissä myös Dimensionsin ilmaisversiossa, mutta kirjautumalla sisään (JYU:n verkkotunnuksilla) saat käyttöösi kaikki toiminnallisuudet. Dimensions Analytics sisältää lisäksi oikeuden käyttää Dimensionsin data koneellisesti, käyttäen Dimensions Search Language -kieltä, joka on erittäin monipuolinen ja tehokas väline suurien ja automatisoitujen analyysien tekemiseen tieteellisistä julkaisuista. Julkaisutietojen lisäksi Dimensions sisältää myös tietoa dataseteistä, rahoituspäätöksistä, patenteista, kliinisistä kokeista ja politiikkadokumenteista.

Scopus

Scopus on Elsevier-kustantamon tuottama viittaustietokanta. Vanhimmat tietueet ovat 1780-luvulta. Paras kattavuus on luonnontieteiden, tekniikan ja terveystieteiden aloilla. Scopuksen sisältämän analyysityökalun avulla voi tarkastella ja visualisoida haettua julkaisujoukkoa. Analyysityökalussa on mahdollista tarkastella julkaisumäärää mm. vuosittain, tekijöittäin, tieteenalojen mukaan ja rahoittajittain. Toimii yliopiston verkossa.

SciVal

SciVal on maksullinen analyysityökalu, joka perustuu Scopuksen julkaisudataan. Julkaisutietoja on vuodesta 1996 lähtien ja sen tieteenalakohtaisella kattavuudella on suuria eroja. Jyväskylän yliopiston henkilökuntaan kuuluvat voivat käyttää SciValia yliopiston verkossa.

SciValissa tarkastelua voi suorittaa organisaatioittain, maa kohtaisesti (myös eri maanosat on saatavilla), tutkimusaiheittain ja aiheklustereittain, julkaisukanavien mukaan. Voit myös määrittää itse erilaisia tarkastelukohteita esimerkiksi tutkijaryhmä, julkaisujoukko tai tutkimusalue.

SciValissa on käytettävissä 4 moduulia, joissa tarkastelua voi suorittaa eri näkökulmista. Moduulit ovat: Overview, Benchmarking, Collaboration ja Trends. Eri moduuleisessa tarkasteluissa on erilaisia rajoitteita sen suhteen mitä indikaattoreita on käytettävissä ja mitä aikarajauksia on käytettävissä.

Web of Science

Web of Science on Clarivate Analyticsin tuottama monitieteinen viittaustietokanta. Se rakentuu useasta erillisestä tietokannasta. Vanhimmat tietueet ovat 1800-luvulta. Paras kattavuus tietokannassa on luonnontieteiden, lääketieteen, tekniikan ja yhteiskuntatieteiden aloilla. Tietokanta sisältää analyysityökaluja, joiden avulla on mahdollista tarkastella haettua julkaisujoukkoa ja suorittaa visualisointeja. Viittausraportin avulla saat hakutuloksesta viittaustilastot, jotka sisältävät mm. julkaisujen keräämien viittausten kokonaismäärän ja viittausten keskiarvo yhtä julkaisua kohden. Toimii yliopiston verkossa.

Overton

Yksi tietolähde yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tarkasteluun on Overton. Tähän tietokantaan on kerätty viittaustietoa yhteiskunnallisesta päätöksenteosta, virallisista suosituksista ja tutkimukseen perustuvasta vaikuttamistyöstä. Tietokantaan on koottu dataa yli 180 maasta monilla eri kielillä. Myös suomalaisista lähteistä kerätään tietoa ja uusien lähteiden ehdottaminen tietokantaan on mahdollista. Toimii yliopiston verkossa.