Avoimet oppimis- ja opetuskäytänteet

Avoimilla oppimis- ja opetuskäytänteillä oppimisesta ja opetuksesta tehdään jaettavaa, läpinäkyvää ja jatkojalostettavaa. Esim. vertaisoppiminen, MOOC-kurssit ja oppijoiden osallistaminen omien oppimispolkujensa suunnitteluun.

(Lähde: Avoimen tieteen koordinaatio, Tieteellisten seurain valtuuskunta (2022) Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus. Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2021-2025. Osalinjaukset 1 (Oppimateriaalien avoin saatavuus) ja 2 (Avoimet oppimis- ja opetuskäytännöt). Vastuullisen tieteen julkaisusarja 16:2022. Helsinki: Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tieteellisten seurain valtuuskunta. Sivu 10. DOI: https://doi.org/10.23847/tsv.419 (Linkki tarkistettu 17.4.2023.)

Lisätietoa tulossa.