Miksi avointa oppimista?

Miksi oppimateriaalien avaaminen kannattaa?

Avoimet oppimateriaalit (OER) ovat olleet Unescon tavoitteena 2000-luvun alusta saakka. Niillä pyritään globaaliin koulutukselliseen tasa-arvoon: jokaisella tulee olla mahdollisuus oppia ja löytää oppimisensa tueksi laadukkaita oppimateriaaleja. Avoimet oppimateriaalit mahdollistavat myös joustavan itseopiskelun kokonaan uudella tavalla.

Etuja opiskelijalle, esim.

 • Jatkuva oppiminen
 • Kertaaminen
 • Oman osaamisen kehittäminen: itseopiskelu
 • Monikäyttöisyys ja muokattavuus, esim. saavutettavuus
 • Eri tieteenaloihin tutustuminen
  • Sivuainepohdinnan tukena
  • Täydentävän koulutuksen tukena
  • Toisen asteen opiskelijan tukena pohtiessa opiskelupaikan valintaa
  • Yhteiskunnallinen vuorovaikutus
 • Omien oppimateriaalien julkaiseminen
  • Profiloituminen hyvänä oppimateriaalien tekijänä: osaaminen esille
   • Myös opiskelijat voivat olla tekijöinä oppimateriaaleissa ja tuoda osaamistaan siten esiin
   • Esim. opettajaopiskelijoille keino kertoa kokemuksestaan ja osaamisestaan tuleville työnantajille
  • Yhteistyömahdollisuudet, verkostoituminen.

Etuja opettajalle, esim.

 • Profiloituminen hyvänä oppimateriaalien tekijänä: osaaminen esille
 • Profiloituminen hyvänä oppimateriaalien vertaisarvioijana: osaaminen esille
 • Uusia ideoita
  • Ideoita esim. aihesisältöjen käsittelyyn, pedagogiseen toteutukseen tai kurssisuunnitteluun
 • Työn tehostamista
  • Kollega on voinut jo pohtia samaa asiaa ja tuoda siihen uuden näkökulman
 • Yhteistyömahdollisuudet, verkostoituminen
 • Oman osaaminen kehittäminen: itseopiskelu
  • Myös opettaja voi olla oppijana
 • Yhteiskunnallinen vuorovaikutus.

Myös opettajille oppimateriaalien avaamisesta on siis hyötyä. Opettajan kannattaa hyödyntää jo olemassa olevia avoimia oppimateriaaleja omassa työssään; miksi keksiä pyörää uudelleen? Oppimateriaalien avaajana opettaja voi nostaa omaa ammatillista profiiliaan, ja lisäksi avatut materiaalit seuraavat aina opettajan mukana esimerkiksi työpaikkaa vaihtaessa.

Avoimet oppimateriaalit antavat opettajalle myös pedagogisen mahdollisuuden kokeilla uusia monimuotoisia opettamisen tapoja ja uudentyyppisiä teknisiä ratkaisuja.

Edut tukihenkilöille ja koulutuksen järjestäjille, esim.

 • Opiskelijan tukeminen
 • Yhteistyömahdollisuudet ja yhteiskunnallinen vaikutus
 • Oppimateriaaleja eri tarkoituksiin ja asteille
 • Yhtenäiset käytännöt selkeyttävät työtä, esim. löydettävyys ja lisensiointi.

Meritoituminen (kansallinen suositus)

 • Kansallisessa meritoitumissuosituksessa avataan, miten oppimateriaalien avaaminen meritoi
  • Avoimen oppimateriaalin tekijän muistilista: laatu, vaikuttavuus, avoimuuden aste, yhteistyö, työmäärä ja osaaminen
  • Osaamistasot:
   • Avointen materiaalien hyödyntäminen
   • Omien oppimateriaalien avaaminen, vertaisarviointi ja tuki
   • Aiheen tutkimus
  • Meriittien kirjaaminen.