Avoimet oppimateriaalit

Avoimet oppimateriaalit ovat avattuja oppi-, opetus- ja tutkimusmateriaaleja. Ne voivat olla minkä tahansa muotoisia, ja niitä voi käyttää millä tahansa välineellä. Ne on joko

  • vapautettu yleiseen käyttöön tai
  • lisensoitu avoimella lisenssillä.
    • Avoimiin oppimateriaaleihin on oikeus päästä maksutta, niitä voi käyttää ja soveltaa uusissa yhteyksissä, muokata ja jakaa.

Termimääritelmä lähde: Avoimen tieteen koordinaatio, Tieteellisten seurain valtuuskunta (2022) Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus. Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2021-2025. Osalinjaukset 1 (Oppimateriaalien avoin saatavuus) ja 2 (Avoimet oppimis- ja opetuskäytännöt). Vastuullisen tieteen julkaisusarja 16:2022. Helsinki: Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tieteellisten seurain valtuuskunta. Sivu 10. DOI: https://doi.org/10.23847/tsv.419 (Linkki tarkistettu 17.4.2023.)