Avoimen tieteen periaatteet Jyväskylän yliopistossa

Jyväskylän yliopisto edistää vastuullista ja avointa tiedettä ja tutkimusta. Tavoitteena on tutkimustulosten, tutkimusdatan sekä tutkimuksessa käytettyjen menetelmien avaaminen. Jyväskylän yliopisto noudattaa avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisia ja kansainvälisiä periaatteita ja vaatimuksia.

Maailma on erinäköinen avoimin silmin.

 

Jyväskylän yliopisto:

  • edellyttää kaikkien tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentamista yliopiston julkaisuarkistoon.
  • rohkaisee julkaisemaan avoimissa julkaisusarjoissa niillä tieteenaloilla, joilla arvostettuja avoimia sarjoja on.
  • ei suosittele artikkelien ostamista avoimeksi tilausmaksullisiin lehtiin (hybridimalli), poikkeuksena sopimukset, jotka mahdollistavat hybridilehdissä julkaisemisen ilman erillisiä artikkelikohtaisia APC-maksuja.
  • kannustaa tutkijoita neuvottelemaan julkaisijan kanssa rinnakkaistallennus- ja muista julkaisun käyttöoikeuksista, mikäli julkaisijalla ei ole olemassa jatkokäyttöön oikeuttavaa selkeää linjausta. JYU ei suosittele julkaisemista sellaisissa julkaisuissa, joiden julkaisija ei neuvotteluista huolimatta anna lupaa rinnakkaistallentamiseen.
  • edellyttää tutkimusaineistojen (datan) tallentamista ja mahdollisuuksien mukaan julkaisemista avoimesti siten, että ne ovat vapaasti haettavissa ja käytettävissä. Ohjeita tutkimusaineistojen hallintaan.
  • rohkaisee tutkimuksessa käytettyjen menetelmien avaamiseen.
  • tarjoaa täydentävän rahoituksen saaneille tutkimushankkeille yhdenmukaiset peruspalvelut aineistojen hallintaan, tutkimusryhmien työskentelyyn sekä tutkimustulosten avoimeen julkaisemiseen.
  • kannustaa tutkijoita tiedottamaan aktiivisesti tutkimustuloksistaan, ei pelkästään tiedeyhteisön sisällä vaan myös suurelle yleisölle. 
  • kannustaa tutkijoita jakamaan tutkimustyönsä tuloksia avoimesti ja lähettämään artikkelikopioita niitä pyytäville aina kun siihen ei ole erityistä lainsäädännöllistä tai sopimuksellista estettä.

 

Avoimeen ja vastuulliseen tieteeseen liityviä linjauksia

JYUn strategia - osaava ja hyvinvoiva ihminen ja siihen liittyvä Tutkimuksen kehittämisohjelma: Tutkija keskiössä

Jyväskylän yliopiston julkaisuperiaatteet (Rehtorin päätös 12.6.2020)

Jyväskylän yliopiston tutkimusdatapolitiikka (Rehtorin päätös 2.9.2020)

Tutkimuksen edellytyksiä, johtamista ja avoimuutta linjaa Jyväskylän yliopiston tutkimus-, innovaatio- ja infrastruktuuriohjelma (TIIO) vuosille 2017-2022 (PDF).

Jyväskylän yliopiston tietoturvaperiaatteet (Vararehtorin päätös 6.5.2019)

Rinnakkaistallentaminen ja tutkimusjulkaisujen avoin saatavuus Jyväskylän yliopistossa (Rehtorin päätös 12.12.2014)

Vastuullinen tiede ja tutkimusetiikka Jyväskylän yliopistossa

Kansallinen Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020-2025