Avoin tiede oikeudenmukaisuuskysymyksenä

Filosofian akatemiatutkija Jussi Backmanin mielestä avoin tiedejulkaiseminen on ratkaisevan tärkeää tutkijoiden työn näkyvyyden, urakehityksen ja tiedon vapaan liikkuvuuden kannalta. Maksumuurien takana tutkimuksella on vähemmän näkyvyyttä ja vaikuttavuutta, mutta avoin tiede on myös oikeudenmukaisuuskysymys.

– Useilla maailman yliopistoilla ja kirjastoilla ei ole mahdollisuuksia maksaa tiedekustantajien yhä kovempia lisenssimaksuja. Tämä tarkoittaa, että hyvin suurella osalla maailman tutkijoista ja opiskelijoista ei ole pääsyä maksullisiin kokotekstitietokantoihin. Tämä vaarantaa tutkimustiedon välittymisen rikkaimpien maiden ulkopuolelle, Backman huomauttaa.

Lue lisää: Jussi Backman: Käsitehistoria kyseenalaistaa itsestäänselvyydet ja lisää suhteellisuudentajua