Cabells Whitelist ja Blacklist JYU:n käytössä

Avoimen tiedon keskus on hankkinut tieteellisten lehtien evaluoinnin avuksi Cabellsin Whitelistin ja Blacklistin.

Whitelistiltä löytyy tietoa mm. tieteellisten lehtien metriikasta, vertaisarvioinnista ja artikkelien julkaisuprosessista.

Blacklistille on puolestaan kerätty tietoa lehdistä, jotka on luokiteltu predatoreiksi tai joiden julkaisuprosesseissa ja lehtien ilmoittamissa tiedoissa olisi parannettavaa.