Ihmistieteiden ja matalan tulotason maiden tutkijat suhtautuvat avoimen julkaisemisen maksullisuuteen kriittisesti

  • Kansainvälinen tutkimus selvitti 3400 tutkijan asenteita julkaisumaksuihin perustuvaa avointa julkaisemista kohtaan.
  • Ihmistieteiden ja matalamman tulotason maiden tutkijat suhtautuivat julkaisemisen maksullisuuteen kriittisimmin.
  • Myös tutkimuksensa aktiivisesti rinnakkaistallentavat tutkijat kokivat maksullisen OA-julkaisemisen muita ongelmallisemmaksi.

Lue lisää: Segado-Boj, F., Prieto-Gutiérrez, J.-J. and Martín-Quevedo, J. (2022), Attitudes, willingness, and resources to cover article publishing charges: The influence of age, position, income level country, discipline and open access habits. Learned Publishing. https://doi.org/10.1002/leap.1455