JYU:n liikuntatieteellisen tiedekunnan ja OSC:n yhteistyö tuotti aineistonhallinnan käsikirjan

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta toteuttaa vuoden 2022 aikana datastrategiatyötä, joka tähtää tiedekunnan tutkimuksessa tuotettavien uusien tutkimusaineistojen keruukäytäntöjen harmonisointiin ja itse aineistojen mahdollisimman monipuoliseen käytettävyyteen. Avoimen tiedon keskus fasilitoi strategiatyötä niin, että tiedekunnan aineistot ovat mahdollisimman pitkälle FAIR-periaatteiden mukaisia.

Yhteistyö käynnistyi syksyllä 2021 tutkijoiden haastatteluilla. Haastatteluissa nousi esiin tarve koostaa henkilökunnalle yhteinen, huoneentaulutyyppinen aineistonhallinnan ohjepankki. Tiedekunnan intraan koostettiinkin aineistonhallinnan käsikirja, jonka sisältö räätälöitiin tiedekunnassa keskeisten datatyyppien, kysely- ja mittausaineistojen tarpeet huomioiden.

Liikuntatieteiden alojen tutkimuksissa tuotetaan monipuolisia ja rikkaita pitkittäis- ja seuranta-aineistoja, joiden elinkaari on pitkä ja jotka sisältävät terveystietoa sekä monenlaisia muita henkilötietoja. Käsikirjan tavoitteena on helpottaa näiden vaativien pitkäikäisten aineistojen elinkaaren suunnittelua. Avoimen tiedon keskus päivittää käsikirjaa jatkossa säännöllisesti ja huolehtii siitä, että tiedekunnan väki saa ajantasaisen tiedon ohjepäivityksistä.

Parhaimmillaan tutkimusaineistot muodostavat varannon, josta voidaan jatkossa johtaa yhä monipuolisempia jatkotutkimuskysymyksiä ja analyysejä. Tämä edellyttää tiedekunnassa tuotettavien aineistojen suunnitelmallista hallintaa ja siihen sovittua yhteistä toimintamallia. Parhaimmillaan tämä vähentää tutkimusryhmien päällekkäistä työtä ja materiaaleja koskevan tiedon jakaminen antaa myös tilaa uudelle yhteistyölle henkilökunnan kesken.

Lue koko juttu OSC Blogissa.