JYU:n tutkimusdatapolitiikka ohjaa tutkimusaineistojen hallintaan

Jyväskylän yliopiston tutkimusdatapolitiikka on julkaistu. Siinä kuvataan tutkimustyössä syntyvän tutkimusdatan keräämiseen, käyttöön ja hallintaan liittyvät periaatteet sekä vastuut, joihin yliopiston yksiköt sitoutuvat.

Tutkimusdata on yliopistolle merkittävä tutkimustuotos, ja julkaisujen tapaan sen mahdollisimman laaja leviäminen tiedeyhteisöön ja yhteiskuntaan on tärkeää. JYU:lla on nyt yhtenäinen tutkimusaineistojen elinkaarenhallinnan suunnitelma sekä tutkijoille tarjottavat tukipalvelut. Ne mahdollistavat aineistojen tehokkaan tallentamisen, julkaisun ja uudelleenkäytön.

Jyväskylän yliopiston tavoitteena on mahdollisimman laaja tutkimusdatan läpinäkyvyys ja avoin jatkokäyttö. Aineistot pyritään saamaan julkisesti saataville silloinkin, kun julkaiseminen ei ole mahdollista. Tällöin julkaistaan tieto aineiston olemassaolosta ja sen piirteistä (ns. metadata). Kaikki politiikassa määritellyt työkalut eivät ole vielä valmiita, mutta ne otetaan käyttöön jo lähikuukausina.

Datapolitiikan tehtävä on ohjata tutkijat huomioimaan nykyaikaisen aineistonhallinnan vaatimukset ja omaksumaan ne osaksi arkisia työskentelytapojaan. Jokaisen tutkijan velvollisuus on huolehtia tutkimusaineistojensa luottamuksellisuudesta, tietosuojasta ja tietoturvasta.

Yliopiston velvollisuus puolestaan on tuottaa ne palvelut ja infrastruktuuri, joiden avulla politiikan toteuttaminen on mahdollista. Tämä työ on Jyväskylän yliopistossa jo pitkällä ja esimerkiksi tutkimusdatapolitiikassa mainittu tutkimustietojärjestelmän aineisto-osio otetaan käyttöön lähikuukausina.

JYU edellyttää aineistonhallintasuunnitelman tekoa kaikkien yliopistolla tehtävän tutkimuksen aineistojen kohdalla. Suunnitelman myötä varmistetaan, että aineisto säilyy ja löytyy läpi sen elinkaaren. Näin myös vastataan rahoittajien ja julkaisijoiden vaatimuksiin tutkimusdatan hallinnasta ja jakamisesta.

Tutkimusdataa avattaessa sille annetaan lisenssi, joka kertoo, miten aineistoa saa jatkossa käyttää. Siihen on myös viitattava tieteellisten viittaamiskäytänteiden mukaisesti.

Lisäksi JYU edellyttää tutkimusaineistojen omistuksesta, hallinnoinnista ja käytöstä sopimista jo ennen tutkimuksen tai tutkimushankkeen käynnistymistä. Epäselvyyksien välttämiseksi ja tutkijoiden käyttöoikeuksien turvaamiseksi, yliopisto ja tutkimusaineiston luoneet laativat sopimuksen aineiston omistuksesta ja hallinnoinnista. Tähän on tarjolla tukea ja valmiita mallipohjia.

Nyt julkaistussa tutkimusdatapolitiikassa avataan selkeästi myös tutkimusdatanhallinnan keskeinen käsitteistö sekä hallinnan vastuiden jakautuminen tutkijan, tutkimushankkeen vastuullisen johtajan, tohtorikoulutettavan ja tämän väitöstutkimusta ohjaavan sekä yliopiston kesken.

Asianmukainen datanhallinta ja avoimet tutkimusaineistot ovat osa tutkijan akateemista ansioitumista, ja aineistonhallintataidot kuuluvat tutkijan ammattiosaamiseen. JYU:ssa näiden taitojen kehittämistä tuetaan ja ne myös huomioidaan uralla etenemisessä ja rekrytoinneissa.

Rehtori Keijo Hämäläinen on hyväksynyt Jyväskylän yliopiston tutkimusdatapolitiikan 2.9.2020. Asiakirja on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa https://openscience.jyu.fi/fi/tutkimusdata/tutkimusdatapolitiikka

Asiakirjan englanninkielinen käännös on parhaillaan tekeillä, ja se julkaistaan pikimmiten.

 

Lisätietoja:
Juuso Marttila
Informaatikko, Aineistot haltuun–hankkeen projektipäällikkö
Avoimen tiedon keskus

+358408054198
juuso.h.marttila[at]jyu.fi