Miten kannustaa ja tukea avointa julkaisemista?

Tieteessä tapahtuu -lehden numerossa 3/2022 pohditaan avoimen julkaisemisen tukemista ja siihen kannustamista. Kirjoittajat korostavat tutkijoille merkityksellisten kannustimien tärkeyttä sekä monipuolisten julkaisemisen tuen palveluiden tarjoamista.

Lue lisää: Riitta Koikkalainen et al.: Miten kannustaa ja tukea avointa julkaisemista? Tieteessä tapahtuu 3/2022