Tieteellisten julkaisujen avoin saatavuus kasvanut suomalaisissa yliopistoissa

64,9 % yliopistojen vuoden 2019 aikana tuottamista vertaisarvioiduista artikkeleista on avoimesti saatavilla joko kustantajan palvelussa tai avoimeen julkaisuarkistoon rinnakkaistallennettuna versiona.

Lue lisää: Jyrki Ilva: Julkaisujen avoin saatavuus yleistyy nopeasti suomalaisissa yliopistoissa

Kärkitilaa pitää edellisvuosien tapaan Jyväskylän yliopisto, jossa avointen artikkelien osuus nousi jo 80 %:iin. Taustalla on yliopistossa tehty pitkäjänteinen työ rinnakkaistallennuksen tukipalveluiden kehittämiseksi.