Avaa aineistosi

Avoimet tutkimusaineistot Jyväskylän yliopistossa

Jyväskylän yliopistossa pyritään mahdollisimman laajaan tutkimusaineistojen avoimuuteen. Aineistojen julkaisemista ohjaa "Niin avointa kuin mahdollista, niin suljettua kuin tarpeen" -periaate. Siinä tutkijat aineistojensa parhaina asiantuntijoina arvioivat yhdessä Avoimen tiedon keskuksen aineistoasiantuntijoiden kanssa jo aineistonhallintaa suunnitellessa, mitkä osat aineistosta on mahdollista julkaista. Kaikista - myös suljetuksi jäävistä - aineistoista tulee julkaista vähintään metatiedot.

Kun aineistojen julkaiseminen huomioidaan ja suunnitellaan alusta asti, turhalta ja vaivalloiselta työltä vältytään tutkimuksen edetessä ja aineistot saadaan julkaistua vaivatta. Aineistot julkaistaan kuvailtuina, hyvin järjestettyinä kokonaisuuksina, jotka takaavat aineiston käyttökelpoisuuden ja toimivuuden. Aineistojen tekijätiedot, sopimusasiat ja lisenssit ilmoitetaan tavoilla, jotka mahdollistavat aineiston (uudelleen)käytön. Näin toimittaessa täyttyvät avointa tiedettä ohjaavat FAIR-periaatteet kiitettävällä tavalla. Julkaisukanavina käytetään data-arkistoja, jotka varmistavat aineistojen löydettävyyden ja saavutettavuuden. 

Jyväskylän yliopiston julkaisemat avoimet aineistot löydät yliopiston JYX-julkaisuarkistosta. Lisäksi Jyväskylän yliopiston tutkijoiden julkaisemaa dataa löydät runsaasti esimerkiksi Kielipankista, Tietoarkistosta ja kansainvälisistä tieteenalakohtaisista arkistoista.

Mitä hyötyä minulle on aineistojen julkaisemisesta?

Tutkimusaineistosi avaaminen vastaa rahoittajien vaatimuksiin avoimesta tieteestä, tekee maailmasta paremman paikan, mutta hyödyttää suoraan myös sinua itseäsi.

  • Tutkimustasi on helpompi arvioida ja se on aidosti toistettavissa tieteen perusvaatimusten mukaisesti.
  • Löydät itsekin aineistosi myöhemmin varmemmin ja nopeammin jatkokäyttöön, vuosienkin kuluttua, vaikka välissä olisi vaihtunut tietokone, yliopisto tai vaikka manner.
  • Onko joskus ollut hankala muistaa, mitä joitakin vuosia vanhan datatiedoston tuokin sarake oikein tarkoitti? Tai miettiä, kenet täytyisi reiluuden nimissä pyytää mukaan jatkotutkimuksen julkaisuun, ja kuka taas ei ollut aineistoa keräämässä tai analysoimassa? Tutkimustyösi on helpompaa ja laadukkaampaa kun nämäkin tiedot ovat alusta asti tallessa ja julkaistu.
  • Tutkimustyöhösi voidaan viitata tätäkin kautta, ja sinut löydetään helpommin = uusia yhteistyökumppaneita, tunnetumpi nimi, enemmän mahdollisuuksia kiinnostavaan ja palkitsevaan tieteen tekemiseen.
  • Aineistollasi voidaan tehdä tiedettä tavoilla, joita et itse osannut edes kuvitella.
  • Julkaistut aineistot ovat jo nyt merkittävä kohta useiden rahoittajien CV-vaatimuksissa. Tämän ansioituneisuuden merkitys tulee varmuudella kasvamaan tulevaisuudessa. Ole ensimmäisten joukossa liikkeellä ja avaa kaikki mitä vain voit: saat etua kilpaillun rahoituksen hakemisessa ja muutenkin akateemisten ansioiden arvioinneissa. Vaikkapa hakiessasi professuuria 2020-luvulla!
  • Tärkeimpänä: tutkimustyösi tilaisuus vaikuttaa maailmaan kasvaa – paljon.

 
Aineiston julkaisemisessa voit lähteä liikkeelle vaikka heti, jo ennen kuin aineistosi on kerätty

Aineiston avaamisessa keskeisessä osassa on metatietojen ja aineiston dokumentaation ajantasaisuus. Näistä voi huolehtia tutkimushankkeen alusta asti säilyttämällä dokumentaatiota menetelmistä, aineiston rakenteesta, sisällöstä ja muusta tutkimuksen kannalta oleellisesta tiedosta aineiston yhteydessä /DOCUMENTATION -alakansiossa. Yleisiä metatietoja pidät yllä yliopiston Converis-järjestelmän tutkimusaineisto-osiossa. Aineistojen kuvailuun on olemassa myös kansallinen Qvain-työkalu, mutta suosittelemme yliopiston oman järjestelmän käyttämistä

Metatietotallenteen luominen ei tarkoita vielä julkaisemista, voit säilyttää sen vain omana tai tutkimusryhmäsi tietona, kunnes olet valmis avaamaan aineiston maailmalle. Luotu tallenne kuitenkin mahdollistaa jo aikaisen vaiheen tuen Jyväskylän yliopistolta aineistonhallinta-asioissasi. Converis-järjestelmän kautta voit pyytää valmiiden metatietojen tai vaikka koko aineistonkin julkaisemista yliopiston JYX-julkaisuarkistossa.

Kysymyksissä ota rohkeasti yhteyttä researchsupport-osc@jyu.fi