Avaa aineistosi

Aineistojen avaaminen Jyväskylän yliopistossa

Jyväskylän yliopistossa pyritään mahdollisimman laajaan tutkimusaineistojen avoimuuteen. Aineistojen julkaisemista ohjaa "Niin avointa kuin mahdollista, niin suljettua kuin tarpeen" -periaate. Sen mukaisesti tutkijat aineistojensa parhaina asiantuntijoina arvioivat yhdessä Avoimen tiedon keskuksen aineistoasiantuntijoiden kanssa jo aineistonhallintaa suunnitellessa, mitkä osat aineistosta on mahdollista julkaista. Kaikista aineistoista, myös suljetuksi jäävistä ja hävitettävistä, tulee julkaista vähintään metatiedot.

Kun suunnittelet aineistojen julkaisemisen alusta asti, vältyt turhalta ja vaivalloiselta työltä tutkimuksen edetessä ja saat aineistot julkaistua vaivatta. Julkaise aineistot kuvailtuina, järjestettyinä kokonaisuuksina luotettavissa, kuratoiduissa data-arkistoissa. Näin takaat, että aineistosi on löydettävissä, saavutettavaa, teknisesti yhteentoimivaa ja uudelleenkäytettävää. Muista ilmoittaa aineistojen tekijätiedot, sopimukset ja lisenssit tavalla, joka mahdollistaa aineiston (uudelleen)käytön.

Mitä hyötyä sinulle on aineistosi julkaisemisesta?

Tutkimusaineistosi avaaminen vastaa rahoittajien vaatimuksiin avoimesta tieteestä ja tekee maailmasta paremman paikan, mutta hyödyttää suoraan myös sinua itseäsi:

  • Tutkimustasi on helpompi arvioida ja se on aidosti toistettavissa tieteen perusvaatimusten mukaisesti.
  • Löydät itsekin aineistosi myöhemmin varmemmin ja nopeammin jatkokäyttöön, vuosienkin kuluttua, vaikka välissä olisi vaihtunut tietokone, yliopisto tai vaikka manner.
  • Onko joskus ollut hankala muistaa, mitä joitakin vuosia vanhan datatiedoston tuokin sarake oikein tarkoitti? Tai miettiä, kenet täytyisi reiluuden nimissä pyytää mukaan jatkotutkimuksen julkaisuun, ja kuka taas ei ollut aineistoa keräämässä tai analysoimassa? Tutkimustyösi on helpompaa ja laadukkaampaa kun nämäkin tiedot ovat alusta asti tallessa ja julkaistu.
  • Tutkimustyöhösi voidaan viitata tätäkin kautta, ja sinut löydetään helpommin = uusia yhteistyökumppaneita, tunnetumpi nimi, enemmän mahdollisuuksia kiinnostavaan ja palkitsevaan tieteen tekemiseen.
  • Aineistollasi voidaan tehdä tiedettä tavoilla, joita et itse osannut edes kuvitella.
  • Julkaistut aineistot ovat jo nyt merkittävä kohta useiden rahoittajien CV-vaatimuksissa. Tämän ansioituneisuuden merkitys tulee varmuudella kasvamaan tulevaisuudessa. Ole ensimmäisten joukossa liikkeellä ja avaa kaikki mitä vain voit: saat etua kilpaillun rahoituksen hakemisessa ja muutenkin akateemisten ansioiden arvioinneissa. Vaikkapa hakiessasi professuuria 2020-luvulla!
  • Tärkeimpänä: tutkimustyösi tilaisuus vaikuttaa maailmaan kasvaa – paljon.

Näin valmistelet aineistosi avaamisen

Aineiston avaamisen edellytyksenä on metatietojen ja aineiston dokumentaation ajantasaisuus. Hyvä tapa varmistaa se tutkimushankkeen alusta asti on säilyttää menetelmiä, aineiston rakennetta, sisältöä ja muuta tutkimuksen kannalta oleellista tietoa koskeva dokumentaatio aineiston yhteydessä /DOCUMENTATION-nimisessä alakansiossa. Aineiston yleisiä metatietoja pidät yllä yliopiston Converis-järjestelmän tutkimusaineisto-osiossa. Aineistojen kuvailuun on olemassa myös kansallinen Qvain-työkalu, mutta suosittelemme ensisijaisesti käyttämään yliopiston omaa järjestelmää. 

Metatietotallenteen luominen ei tarkoita vielä julkaisemista, voit säilyttää sen vain omana tai tutkimusryhmäsi tietona, kunnes olet valmis avaamaan aineiston maailmalle. Luotu tallenne kuitenkin mahdollistaa jo aikaisen vaiheen tuen Jyväskylän yliopistolta aineistonhallinta-asioissasi. Converis-järjestelmän kautta voit pyytää valmiiden metatietojen tai vaikka koko aineistonkin julkaisemista yliopiston JYX-julkaisuarkistossa.

Suositeltavia data-arkistoja

Julkaise aineistosi ensisijaisesti tieteenala- tai tutkimusalakohtaisessa tietoarkistossa (eng. repository). Alakohtaisessa arkistossa data päätyy varmimmin alasi tutkijoiden löydettäväksi.
Jos sopivaa alakohtaista tietoarkistoa ei ole saatavilla, julkaise datasi yliopiston JYX-julkaisuarkistossa. Käytä yleisiä data-arkistoja kuten Zenodoa, Dryadia ja figsharea vasta viimeisenä vaihtoehtona. Niiden sisällön sekalaisuus heikentää datan löydettävyyttä ja vaikeuttaa löydösten arviointia.

Tietoarkisto

Tietoarkisto (FSD) on tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen palveluinfrastruktuuri. Se arkistoi ja välittää sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Yksikkö toimii Tampereen yliopiston yhteydessä.

Tietoarkisto edistää tieteen avoimuutta, läpinäkyvyyttä, tiedon kumuloitumista ja olemassa olevan tiedon tehokasta tutkimuskäyttöä ja toteuttaa vastuullisesti FAIR-periaatteita. FAIR tarkoittaa, että palvelut ja aineistot ovat helposti löydettäviä, saavutettavia, yhteentoimivia ja jatkokäytettäviä. Toiminnan perusta on asiantunteva, nopea, tasapuolinen ja maksuton palvelu.

Tietoarkisto vastaanottaa digitaalisia tutkimusaineistoja, jotka sopivat esimerkiksi yhteiskuntatieteiden, humanististen alojen, kasvatustieteiden sekä terveystieteiden tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Aineistojen tulee olla teknisesti ja juridisesti arkistointikelpoisia. Arkistoitavat aineistot tarkistetaan ja dokumentoidaan.


Kielipankki -The Language Bank of Finland


Kielipankki on vakiintunut tieteenalakohtainen tietoarkisto. Se on kieliaineistoja käyttävien tutkijoiden palvelukokonaisuus. Kielipankissa on laaja valikoima teksti- ja puheaineistoja, joista voi tehdä monipuolisia hakuja. Voit tutkia ja käsitellä aineistoja virtuaalisessa työtilassa Kielipankin työkaluilla tai ladata niitä omalle koneellesi.

Monet aineistot ovat käytettävissä avoimesti, osa puolestaan oman yliopiston myöntämin tunnuksin. Suojattujen aineistojen käyttöoikeuksia voi hakea sähköisesti. Kielipankin peruskäyttö on tutkijoille ja opiskelijoille ilmaista.

Ohjeet Kielipankin sisällöntuottajille
JYX

JYX on Jyväskylän yliopiston julkaisualusta julkaisuille ja tutkimusaineistoille. JYX tarjoaa aineistoille pysyvät tunnisteet (DOI, URN). Palveluun syötettyjen datasettien metatiedot toimitetaan kansalliseen METAX-katalogiin, josta ne päätyvät JYXin lisäksi löydättäväksi kansallisesta ETSIN-palvelusta ja keskeisimmistä eurooppalaisista tutkimusaineistojen hakupalveluista.

Datan julkaiseminen JYXissä on yksinkertaista: syötä vain datan metatiedot tutkimustietojärjestelmä Converikseen ja pyydä sieltä aineiston julkaisemista. Ohjeet löydät täältä.

JYX-huoltokatko ke 6.11.2019 klo 15:30 — DigipalvelutZenodo


Zenodo on EU-rahoitteinen tutkimustulosten jakamiseen keskittyvä palvelu. Aineistojen pitkäaikaissäilytyksestä vastaa CERN Data Center. Zenodo on suunnattu kaikille tieteenaloille. Palvelussa on tällä hetkellä avoimesti saatavissa datasettien lisäksi mm. postereita, esitelmiä, konferenssijulkaisuja, kuvia ja artikkeleita. Arkistossa julkaistessaan kannattaa huomioida alustan heterogeenisyys, jonka tähden suosittelemme ensisijaisesti tieteenalakohtaisia arkistoja tai JYXiä.

Kun käytät yllä annettua linkkiä, tallenteesi liittyy automaattisesti Jyväskylän yliopiston yhteisökokoelmaan Zenodossa.

Zenodon palvelut ovat tutkijalle maksuttomia. Palveluun kirjaudutaan joko luomalla tunnukset tai käyttämällä ORCIDin tai GitHubin tunnuksia.


EOSC portal 

Paljon tietoa tutkimusaineistojen hallinnasta sekä kattavan listauksen erityyppisistä data-arkistoista löydät European Open Science Cloudin (EOSC) portaalista.

Home

Kysyttävää? Ota rohkeasti yhteyttä: researchsupport-osc@jyu.fi.