Suositeltavia data-arkistoja

Yleistä aineistojen julkaisemisesta

Aineistojen julkaisuun suositellaan ensisijaisesti tieteenala- tai tutkimusalakohtaisia tietoarkistoja (eng. repository). Näissä julkaistaessa aineistot päätyvät varmimmin alan tutkijoiden löydettäväksi. Mikäli alakohtaista tietoarkistoa ei ole, suositellaan julkaisemista yliopiston JYX-julkaisuarkistossa. Yleisiä, Zenodon kaltaisia arkistoja suositellaan vasta viimeisenä vaihtoehtona - niiden tarjonnan heterogeenisyys syö aineistojen löydettävyyttä ja vaikeuttaa löydöksien arviointia.

 

Tietoarkisto

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen palveluinfrastruktuuri. Se arkistoi ja välittää sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Yksikkö toimii Tampereen yliopiston yhteydessä.

Tietoarkisto edistää tieteen avoimuutta, läpinäkyvyyttä, tiedon kumuloitumista ja olemassa olevan tiedon tehokasta tutkimuskäyttöä ja toteuttaa vastuullisesti FAIR-periaatteita. FAIR tarkoittaa, että palvelut ja aineistot ovat helposti löydettäviä, saavutettavia, yhteentoimivia ja jatkokäytettäviä. Toiminnan perusta on asiantunteva, nopea, tasapuolinen ja maksuton palvelu.

Tietoarkisto vastaanottaa sähköisiä tutkimusaineistoja, jotka sopivat esimerkiksi yhteiskuntatieteiden, humanististen alojen, kasvatustieteiden sekä terveystieteiden tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Aineistojen tulee olla teknisesti ja juridisesti arkistointikelpoisia. Arkistoitavat aineistot tarkistetaan ja dokumentoidaan.

tietoarkisto_merkki_colour_325x338.png

JYX

JYX on Jyväskylän yliopiston julkaisualusta julkaisuille ja tutkimusaineistoille. JYX tarjoaa aineistoille pysyvät tunnisteet (DOI, URN). Palveluun syötettyjen datasettien metatiedot toimitetaan kansalliseen METAX-katalogiin, josta ne päätyvät JYXin lisäksi löydättäväksi kansallisesta ETSIN-palvelusta ja myös isoimmista eurooppalaisista tutkimusaineistojen hakupalveluista.

Aineistojen julkaiseminen JYXissä on yksinkertaista ja tapahtuu syöttämällä aineistojen metatiedot tutkimustietojärjestelmä Converikseen ja pyytämään sieltä aineiston julkaisemista.

JYX-huoltokatko ke 6.11.2019 klo 15:30 — Digipalvelut

Zenodo

Zenodo on EU-rahoitteinen tutkimustulosten jakamiseen keskittyvä palvelu. Aineistojen pitkäaikaissäilytyksestä vastaa CERN Data Center. Zenodo on suunnattu kaikille tieteenaloille.  Palvelussa on tällä hetkellä avoimesti saatavissa datasettien lisäksi mm. postereita, esitelmiä, konferenssijulkaisuja, kuvia ja artikkeleita. Arkistossa julkaistessaan kannattaa huomioida alustan heterogeenisyys, jonka tähden suosittelemme ensisijaisesti tieteenalakohtaisia arkistoja tai JYXiä.

Kun käytät yllä annettua linkkiä, tallenteesi liittyy automaattisesti Jyväskylän yliopiston yhteisökokoelmaan Zenodossa.

Zenodon palvelut ovat tutkijalle maksuttomia. Palveluun kirjaudutaan joko luomalla tunnukset tai käyttämällä ORCIDin tai GitHubin tunnuksia. 

zenodo-gradient-2500.png

 

Kielipankki - The Language Bank of Finland

Kielipankki on esimerkki vakiintuneesta tieteenalakohtaisesta tietoarkistosta. Se on kieliaineistoja käyttävien tutkijoiden palvelukokonaisuus. Kielipankissa on laaja valikoima teksti- ja puheaineistoja, joista voi tehdä monipuolisia hakuja. Aineistoja voi tutkia ja käsitellä virtuaalisessa työtilassa Kielipankin työkaluin tai ladata omalle koneelle.

Monet aineistot ovat käytettävissä avoimesti, osa puolestaan oman yliopiston myöntämin tunnuksin. Suojattujen aineistojen käyttöoikeuksia voi hakea sähköisesti. Kielipankin peruskäyttö on tutkijoille ja opiskelijoille ilmaista.

Ohjeet Kielipankin sisällöntuottajille

 Kielipankki_Kielipankki_CS6-e1450869278629.jpg

 

EOSC Portal

Paljon tietoa tutkimusaineistojen hallinnasta sekä kattavan listauksen erityyppisistä data-arkistoista löydät European Open Science Cloudin (EOSC) portaalista.

Home