Suositeltavia data-arkistoja

Yleistä aineistojen julkaisemisesta

  • Julkaise aineistosi ensisijaisesti tieteenala- tai tutkimusalakohtaisessa tietoarkistossa (eng. repository). Alakohtaisessa arkistossa data päätyy varmimmin alasi tutkijoiden löydettäväksi.
  • Jos sopivaa alakohtaista tietoarkistoa ei ole saatavilla, julkaise datasi yliopiston JYX-julkaisuarkistossa.
  • Käytä yleisiä data-arkistoja kuten Zenodoa ja figsharea vasta viimeisenä vaihtoehtona. Niiden sisällön sekalaisuus heikentää datan löydettävyyttä ja vaikeuttaa löydösten arviointia.

 

Tietoarkisto

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD) on tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen palveluinfrastruktuuri. Se arkistoi ja välittää sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Yksikkö toimii Tampereen yliopiston yhteydessä.

Tietoarkisto edistää tieteen avoimuutta, läpinäkyvyyttä, tiedon kumuloitumista ja olemassa olevan tiedon tehokasta tutkimuskäyttöä ja toteuttaa vastuullisesti FAIR-periaatteita. FAIR tarkoittaa, että palvelut ja aineistot ovat helposti löydettäviä, saavutettavia, yhteentoimivia ja jatkokäytettäviä. Toiminnan perusta on asiantunteva, nopea, tasapuolinen ja maksuton palvelu.

Tietoarkisto vastaanottaa sähköisiä tutkimusaineistoja, jotka sopivat esimerkiksi yhteiskuntatieteiden, humanististen alojen, kasvatustieteiden sekä terveystieteiden tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Aineistojen tulee olla teknisesti ja juridisesti arkistointikelpoisia. Arkistoitavat aineistot tarkistetaan ja dokumentoidaan.


JYX

JYX on Jyväskylän yliopiston julkaisualusta julkaisuille ja tutkimusaineistoille. JYX tarjoaa aineistoille pysyvät tunnisteet (DOI, URN). Palveluun syötettyjen datasettien metatiedot toimitetaan kansalliseen METAX-katalogiin, josta ne päätyvät JYXin lisäksi löydättäväksi kansallisesta ETSIN-palvelusta ja keskeisimmistä eurooppalaisista tutkimusaineistojen hakupalveluista.

Datan julkaiseminen JYXissä on yksinkertaista: syötä vain datan metatiedot tutkimustietojärjestelmä Converikseen ja pyydä sieltä aineiston julkaisemista. Ohjeet löydät täältä

JYX-huoltokatko ke 6.11.2019 klo 15:30 — Digipalvelut


Kielipankki - The Language Bank of Finland

Kielipankki on esimerkki vakiintuneesta tieteenalakohtaisesta tietoarkistosta. Se on kieliaineistoja käyttävien tutkijoiden palvelukokonaisuus. Kielipankissa on laaja valikoima teksti- ja puheaineistoja, joista voi tehdä monipuolisia hakuja. Voit tutkia ja käsitellä aineistoja virtuaalisessa työtilassa Kielipankin työkaluin tai ladata niitä omalle koneellesi.

Monet aineistot ovat käytettävissä avoimesti, osa puolestaan oman yliopiston myöntämin tunnuksin. Suojattujen aineistojen käyttöoikeuksia voi hakea sähköisesti. Kielipankin peruskäyttö on tutkijoille ja opiskelijoille ilmaista.

Ohjeet Kielipankin sisällöntuottajille

 

 

Zenodo

Zenodo on EU-rahoitteinen tutkimustulosten jakamiseen keskittyvä palvelu. Aineistojen pitkäaikaissäilytyksestä vastaa CERN Data Center. Zenodo on suunnattu kaikille tieteenaloille. Palvelussa on tällä hetkellä avoimesti saatavissa datasettien lisäksi mm. postereita, esitelmiä, konferenssijulkaisuja, kuvia ja artikkeleita. Arkistossa julkaistessaan kannattaa huomioida alustan heterogeenisyys, jonka tähden suosittelemme ensisijaisesti tieteenalakohtaisia arkistoja tai JYXiä.

Kun käytät yllä annettua linkkiä, tallenteesi liittyy automaattisesti Jyväskylän yliopiston yhteisökokoelmaan Zenodossa.

Zenodon palvelut ovat tutkijalle maksuttomia. Palveluun kirjaudutaan joko luomalla tunnukset tai käyttämällä ORCIDin tai GitHubin tunnuksia.


EOSC Portal

Paljon tietoa tutkimusaineistojen hallinnasta sekä kattavan listauksen erityyppisistä data-arkistoista löydät European Open Science Cloudin (EOSC) portaalista.

Home