Määrällinen tutkimus

Määrällisten aineistojen kuvailu voidaan yleisesti jakaa kahteen tasoon:

1. Tutkimustason kuvailu (eng. project-level documentation) kuvailee hankkeen aineistoista yhteiset perustiedot

Mitä kuvailen?  Esim. tyypillisesti ainakin: 

 • Aineiston nimi
 • Sisällön tiivis kuvaus (abstrakti)
 • Aineiston tuottaja/t
 • Aineiston tuottamisen konteksti: missä, milloin, miten eri osat on tuotettu 
 • Aineiston muokkaushistoria ja versiot
 • Käyttöehdot, mahdolliset käytön rajoitukset
 • Mitä muuta tietoa, jota joku voisi tarvita voidakseen aidosti hyödyntää aineistoa?


Miten?

" " 

 • README- eli LUEMINUT-tiedostot sisältävät peruskuvauksen datan kontekstista, käsittelyvaiheista ja käyttöehdoista. Siten ne auttavat datahakemiston selailijaa ja käyttäjää löytämään nopeasti ja luotettavasti tarvittu tiedosto, ymmärtämään sen sisältöä ja hyödyntämään sitä. READMEen voi päivittää myös linkkejä datan jo julkaistuihin versioihin tai muihin aineistoihin, joilla on yhteys tähän aineistoon: 

" "

Alkuperäinen kuva: CESSDA Training Team (2017 - 2022). CESSDA Data Management Expert Guide. Bergen, Norway: CESSDA ERIC. Noudettu osoitteesta https://dmeg.cessda.eu/. 

 • Kun aineisto on valmis ja se halutaan julkaista, aineiston perustason kuvailutiedot eli metatiedot kirjataan ja ne julkaistaan JYUn Converiksen avulla. README-tiedosto on hienojakoisempi ja aktiivisesti käsiteltävän datan tarkempaan kuvailuun soveltuva dokumentaatiomalli (esim. aineiston keruun ja koostamisen tarkemmat kontekstitiedot päivittyvänä, versioituna listauksena). 

2. Aineistoyksikkötason kuvailu (yksittäisten mittarien, muuttujien ja arvojen luettelo ja selitykset). 

Mitä kuvailen?

 • Muuttujien ja arvojen tarkemmat kuvaukset 
 • Selitykset, joiden avulla datan tarkastelija pystyy ymmärtämään, mitä se sisältää 

Miten?

 • Esim. koodikirja, joka sisältää dokumentaation aineiston keruun ja käsittelyn kulusta, mm. siitä, millä periaatteella muuttujat on koodattu, niitä yhdistetty tai niitä tai arvoja on poistettu. Ks. Tietoarkiston Aineistonhallinnan käsikirjan ohjeet määrällisen aineiston muokkaamisesta ja käsittelystä sekä käsittelytoimien dokumentaatiosta. 

 Tutustu tarkemmin määrällisen aineiston dokumentaation periaatteisiin:

Tietoarkisto (2023). Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja. 2023. CC-BY 4.0.

CESSDA Training Team (2017 - 2022). Document and organize data. In: CESSDA Data Management Expert Guide. CC-BY-SA 4.0.