README-tiedostoesimerkkejä

Esimerkkejä tutkimusaineiston dokumentoimisesta README-tiedoston avulla

Kasvatustieteet

X-hankkeen aineistot on tallennettu yliopiston verkkolevylle (S:-asema) Laitos-Hanke-nimisen kansion sisällä olevaan Data-alakansioon. 

Aineisto on jaettu Data-kansiossa edelleen neljään alakansioon:

1. "alkuper"-alakansiossa on arkistosta X saatu alkuperäisaineisto. Tätä aineistoa on kansioon lataamisen jälkeen
siivottu, ja siihen on tehty analyysissa tarvittavia muokkauksia. Formaatti: .xlsx, SPSS (.sav)

2. "anonym" -alakansio sisältää analyysia varten muokatun aineiston, josta on poistettu tunnistetiedot.

3. "laboratorio"-alakansio sisältää audiotiedostot ja litteraatiot tutkimuslaboratorioissa tehdyistä haastatteluista (n=45).

4. "tehtavavastaukset"-alakansio sisältää tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden tehtävävastaukset.

Data-kansio sisältää lisäksi: 

"muuttujat"-tiedosto (.xlsx), joka sisältää alkuperäisaineiston muuttujien kuvaukset. 


Fyysisen aktiivisuuden mittaaminen, liikunta- ja terveystieteet

ABOUT
This folder includes the results files analysed using Stata scripts in C:\[polkuosoite]

The subfolders indicate the number of the run, e.g. stata_run1, stata_run2, etc. 

Each file includes data for one participant. The original data analysed by Stata is named using [ProjektinLyhenne]XXXX.csv (XXXX being the ID of the participant). 

[Tulos]_XXXX.csv and [Tulos]_XXXX.dta are the result files produced by Stata. File format .dta is Stata specific. 

ANALYSIS NOTES 
[ProjektinLyhenne]----.csv moved to new_folder; [ProjektinLyhenne]---- is not included in the original sample N=250.

Run 1: 

Run 2: 

Run 3: