Suomen Akatemia edellyttää julkaisujen välitöntä avoimuutta ja kehittää vastuullista tutkijanarviointiaan

Suomen Akatemia on tarkentanut tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden ja vastuullisen tutkijanarvioinnin linjauksiaan. Akatemia on sitoutunut mm. tieteellisten julkaisujen avoimuutta edistävään Plan S -suunnitelmaan sekä tutkijan vastuullista arviointia edistävään DORA-julistukseen.

  • 1.1.2021 jälkeen avattavien hakujen myötä rahoitetuilta tutkimushankkeilta edellytetään tutkimustulosten välitöntä avointa saatavuutta.
  • Vastuullisessa tutkijanarvioinnissa nostetaan esiin erilaisten tutkimustuotosten laatua ja ohjeistetaan huomioimaan tutkijanuran monimuotoisuutta sen sijaan, että tutkimusta tai tutkijaa arvioitaisiin lehtiperusteisen metriikan, kuten lehden vaikuttavuuskertoimen, perusteella.

Jyväskylän yliopistossa julkaisemista ohjaa JYU:n julkaisuperiaatteet, joista löytyy julkaisujen avoimuuteen ja esimerkiksi rinnakkaistallentamiseen, liittyvät linjaukset.

Avoimeen julkaisemiseen ja muihin avoimen tieteen kysymyksiin JYU:ssa löytyy tukea Avoimen tiedon keskuksesta sekä sivuilta https://openscience.jyu.fi.

Lue lisää:
Julkaisujen avoimen saatavuuden ja vastuullisen tutkijanarvioinnin uudistukset voimaan Akatemiassa 2021 alusta lähtien
Jyrki Hakapää: Uusia toimia tieteellisten julkaisujen avoimen saatavuuden edistämiseksi