3. Tallenna lähteet ja viittaa oikein

Tässä osiossa

  • Kerrotaan lähdeviittauksista
  • Tutustutaan viitteidenhallintaohjelmiin
  • Puhutaan tutkimusetiikasta ja tekijänoikeuksista sekä tieteellisestä vilpistä
  • Ohjataan opinnäytteen julkaisemisessa

(Sivuilla navigointi harmaapohjaisesta palkista.)

Kirjastotuutori_12_22_Osakuva_3.jpg