Ohjeet ja oppimateriaalit

Tiedonhankinta ja lähteiden hallinta

Kirjastotuutori

Tiedonhankinnan perustaidot ja niiden päivittäminen:

  • Tutustu aiheeseesi ja työstä hakutermit
  • Hae lähteet
  • Tallenna lähteet ja viittaa oikein

Kirjastotuutori on LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op) -verkkokurssin opiskeluaineisto, ks. Avoimen tieteen opetus. Verkkokurssi on suoritettavissa tiedekunnan omana opintojaksona tai kaikille avoimena kurssina. Katso meneillään olevat toteutukset Sisussa.

Kirjastonkäyttäjän abc: Kirjastonkäytön perusteet

Tiedonhankinta eri tieteenaloilla: Tieteenalasi keskeiset tietokannat! Tiedonhankinnan teemoja ja erityispiirteitä eri tieteenalojen näkökulmasta.

Aineistonhallinta

Tutkimusaineistojen hallinta

Perustiedot tutkimusaineistojen hallinnasta opinnäytteessä. Materiaali sopii hyödynnettäväksi kaikissa tutkintovaiheissa, mutta se on suunnattu erityisesti perustutkinto-opiskelijoille.

LIB1DATA Aineistonhallinnan perusteet (1 op) -verkkokurssin opiskeluaineisto, ks. Avoimen tieteen opetus. Kurssi on suunnattu erityisesti graduntekijöille. Katso meneillään olevat toteutukset Sisussa.

In English too!

Materials in English

  • Library Tutorial: Tiedonhankinnan perustaidot englanniksi
  • Resources by Subject: Eri tieteenalojen tiedonhankinnasta englanniksi
  • Research Data Management: aineistonhallinnan perustaidot englanniksi