Tiedonhankintasuunnitelma


 

TIEDONHANKINTASUUNNITELMA

HUOM! Tämä versio on itseopiskelua varten. Jos olet suorittamassa LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet -kurssia, lataa suunnitelma sen Moodle-sivulta tai ole yhteydessä toteutuksen opettajaan. Näin siksi, että tiedonhankintasuunnitelmissa on kurssikohtaisia eroja.

________________________

Suunnitelman tekijän / tekijöiden tiedot:

Nimi / nimet:
Sähköposti(t):
Tieteenala/oppiaine:


________________________

Valitse 3 osaamistavoitetta. Lopussa arvioidaan tavoitteiden toteutumista.
(Huom. Jos vaihtoehdon merkitseminen (X) ei onnistu, voit esim. alleviivata tavoitteesi.)

Hahmotan arkitiedon ja tieteellisen tiedon eron

Osaan pilkkoa aiheeni sopiviksi hakusanoiksi

Osaan muodostaa toimivia hakulauseita

Tunnen tieteenalani julkaisukäytännöt

Tiedän, miten löydän tieteellisiä artikkeleita

Osaan tehdä tiedonhakuja oman tieteenalani keskeisissä tietokannoissa

Osaan arvioida ja muokata saamiani hakutuloksia

Ymmärrän viitteidenhallintaohjelman idean

Ymmärrän lähdeviittausten merkityksen

 

________________________

Millaisia tunteita tai ajatuksia tehtävän tekeminen herättää?

 

________________________

1. AIHEESEEN TUTUSTUMINEN

Käy läpi Kirjastotuutorista seuraavat osiot:


Valitse sen jälkeen aihe, josta haet tietoa (esim. opinnäytteesi aihe) ja lisää vastaukset alla oleviin tehtäviin.

Tarvittaessa voit valita harjoitusaiheen tutustumalla laitoksellasi tehtävään tutkimukseen yliopiston sivuilla.
________________________

Valittu aihe:

 

Minkä tyyppistä tietoa tarvitset juuri nyt meneillään olevassa tutkimusvaiheessa?

 

Mitä tietokantoja voit hyödyntää alustavissa tiedonhauissa? Mainitse vähintään 2 kpl.

 

________________________

Kokeile etsiä muutama alustava lähde, jotka antavat yleiskuvan aiheesta.
Millaisia lähteitä löysit? (Kirjaa tähän julkaisujen nimet ja tekijät. HUOM! Ei linkkejä.)

 

 


Kirjaa ylös lähteistä löytyviä käsitteitä muistiin hakusanatehtävää varten:________________________

Mieti seuraavaksi, mihin näkökulmiin keskityt ja mitä haluat kysyä aiheeltasi. Muotoile tämän jälkeen tutkimuskysymykset (= pääkysymys ja mahdolliset tarkentavat kysymykset).

Tutkimuskysymykset:

 


________________________

2. HAKUSANAT JA HAKULAUSEET

Käy läpi Kirjastotuutorista

Lisävinkkejä: Tiedonhankinta eri tieteenaloilla.
________________________

Mitä sanakirjoja ja asiasanastoja voit hyödyntää hakusanojen keksimissä?

 

________________________

Miten voisit hyödyntää tekoälytyökaluja, esimerkiksi ChatGPT:tä, tiedonhankinnan tukena?

 

________________________

Tee hakusanoista miellekartta tai sanalista ja liitä se mukaan kuvana/tekstinä.

Varmista, että miellekartassa tai listassa on mukana

  • synonyymeja tai vaihtoehtoisia käsitteitä
  •  englanninkieliset käännökset


(Miellekartan voit tehdä paperille ja ottaa siitä kuvan tai esim. Mindmup-työkalulla. )

Miellekarttani/sanalistani:

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________

Käy läpi kirjastotuutorin osio Hakulauseet.

Muodosta vähintään 2 erilaista hakulausetta ja kerro, millaista tietoa olet niillä etsimässä. Varmista, että:

1. Käytät miellekarttaan/listaan koottuja käsitteitä.
2. Käytät synonyymejä/vaihtoehtoisia käsitteitä.
3. Käytät operaattoreita AND ja OR, fraasimerkkejä ” ” ja katkaisumerkkiä *.

HUOM! Tehtävässä on ideana tehdä laajempi hakulause, ei vain kahden termin yhdistämistä (esim. tunteet AND opetus). Muodosta siis hakulauseet useampia aiheen keskeisiä termejä ja niiden synonyymeja yhdistämällä.

Hakulauseita testataan myöhemmässä tehtävässä.

 

ESIMERKKI

Hakulause 1

(medialukutai* OR “media literacy”)
AND (opettaja* OR teacher*)

Tällä hakulauseella etsin…

opettajien käsityksiä medialukutaidosta

 

 

 


Hakulause 1:

Tällä hakulauseella etsin:Hakulause 2:
Tällä hakulauseella etsin:

Muut mahdolliset hakulauseet:

________________________

3. HAE TIETOA

Käy läpi Kirjastotuutorin osio Julkaisutyypit ja vastaa alla olevaan tehtävään.

Mitkä ovat tärkeimmät julkaisutyypit tieteenalallasi?
Mainitse 2–3, tärkein ensimmäiseksi.


________________________

Lue Kirjastotuutorin sivu Julkaisutyypit ja vastaa alla olevaan tehtävään.

Mitkä ovat tärkeimmät julkaisutyypit tieteenalallasi?
Mainitse 2–3, tärkein ensimmäiseksi.________________________

Lue Kirjastotuutorin sivu Näin arvioit tieteellisyyttä ja luotettavuutta.

Mainitse 3
–5 tekijää, joiden perusteella voit arvioida lähteen tieteellisyyttä.

 

 

 

Mitä vertaisarviointi tarkoittaa?


 

________________________

Käy läpi Kirjastotuutorin osio Tutkimusmenetelmät ja tutkimusaineistot.

Mainitse 2–3 tietokantaa tai sivustoa, joista löydät tietoa tutkimusmenetelmistä:

 

 

________________________

Käy läpi Kirjastotuutorista ja Kopasta osiot


1. Nimeä tärkeimmät omalla tieteenalallasi käytetyt tieteelliset tietokannat (1–3 kpl)

 

 

2. Mitä muita tieteellisiä tietokantoja voit käyttää?


________________________


Nimesit edellä oman alasi keskeiset tieteelliset tietokannat (kysymys 1). Kokeile nyt A-osiossa tekemiäsi hakulauseita jossakin niistä.


Mitä tietokantaa käytit?

 

 

Kirjaa tähän käyttämäsi hakulauseet ja se, millaisia tuloksia sait. Vaihtoehtoisesti voit myös lisätä kuvakaappauksen.


Arvioi valitsemasi tietokannan käyttökelpoisuutta oman aiheesi kannalta. Löysitkö hyviä lähteitä?

 

 

 

________________________

4. HAKUTULOKSEN MUOKKAAMINEN

Käy läpi Kirjastotuutorin osiot


ja kerro, miten voisit alla mainituissa esimerkkitilanteissa muokata hakuasi / hakulausettasi.

Jos hakutulokset ovat aiheen vierestä, voin…

 

 

Jos saan liikaa tuloksia, voin…

 

 

Jos saan hyvin vähän tuloksia, voin…________________________

Kokeile valitsemassasi tietokannassa näitä strategioita ja anna esimerkki siitä,
miten muokkaisit hakulausettasi.

Tietokanta, jota käytit:

 

Muokattu hakulause ja sen vaikutus tuloksiin (määrä, tarkkuus yms.)

 


________________________

5. LÄHTEET JA VIITTAAMINEN

Käy läpi sivut

 


Mitkä tiedot tieteellisestä lehtiartikkelista on mainittava lähdeluettelossa?
(Esim. tekijän nimi jne.)

 

 

 

Anna esimerkki siitä, miten artikkeli merkitään lähdeluetteloon:

 

Jos käytit tätä tehtävää tehdessä jotain tekoälytyökalua, kerro mitä ja miten.Miksi mahdollisesta tekoälyn käyttämisestä osana tutkimustyötä on tärkeää kertoa?

________________________

Käy läpi Kirjastotuutorin osio Viitteidenhallintaohjelmat.

Aiotko käyttää viitteidenhallintaohjelmaa opinnäytteessäsi? Jos aiot, mitä ohjelmaa? Perustele valintasi.

 

 

________________________

Anna itsellesi/ryhmällenne arvosana (1–5). Perustele! Saavutitko asettamasi tavoitteet? Missä onnistuit, jäikö jokin epäselväksi?Jos haluat antaa palautetta tiedonhankintasuunnitelmasta tai Kirjastotuutorista, se onnistuu sähköpostitse à opetus@library.jyu.fi.