Tiedonhankintasuunnitelma

  • Tiedonhankintasuunnitelma tukee esimerkiksi opinnäytetyön lähteiden hankintaa. Siihen vastataan lyhyesti Kirjastotuutorin pohjalta. 
  • Jos suoritat kurssia LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet, löydät tiedonhankintasuunnitelman pohjan kurssin Moodle-sivulta.
  • Itsenäistä opiskelua varten voit joko 1) ladata tiedonhankintasuunnitelman tiedoston tai 2) kopioida tekstin alta.

 Tiedonhankintasuunnitelma

Osio A

Vastaa lyhyesti Kirjastotuutorin pohjalta. Kysymysten yhteydessä on linkit Kirjastotuutoriin. Tiedonhankintasuunnitelmassa on osio A ja osio B. 

Ryhmän jäsenten nimet ja sähköpostiosoitteet:

 

Tieteenala tai oppiaine:

 

Valitse 3 osaamistavoitetta. Osion B lopussa arvioidaan tavoitteiden toteutumista.

Hahmotan arkitiedon ja tieteellisen tiedon eron

Osaan pilkkoa aiheeni sopiviksi hakusanoiksi

Osaan muodostaa toimivia hakulauseita

Tunnen tieteenalani julkaisukäytännöt

Tiedän, miten löydän tieteellisiä artikkeleita

Osaan tehdä tiedonhakuja oman tieteenalani keskeisissä tietokannoissa

Osaan arvioida ja muokata saamiani hakutuloksia

Ymmärrän viitteidenhallintaohjelman idean

Ymmärrän lähdeviittausten merkityksen

 

Millaisia tunteita ja ajatuksia tehtävä herättää sinussa:

 

1. AIHEESEEN TUTUSTUMINEN

Mitä tieteellinen tieto on?
Suunnitelmallinen tiedonhaku
Aiheen rajaus
Valitse aihe, josta haet tietoa (esimerkiksi opinnäytteesi aihe).
Tarvittaessa tutustu laitoksesi tutkimukseen yliopiston sivuilla ja valitse harjoitusaihe.

Aihe:

 

Mitä tietokantoja käytät, kun teet alustavia tiedonhakuja eli tutustut aiheeseesi?
Nimeä tietokannat (vähintään kaksi).

Tietokannat:


Millaista alustavaa tietoa tarvitset, jotta voit rajata aihetta? Kokeile etsiä muutama alustava lähde, jotka antavat yleiskuvan aiheesta.
Kirjaa lähteistä löytyviä käsitteitä muistiin hakusanatehtävää varten.

Millaista tietoa tarvitsen:

 

Mieti, mihin näkökulmiin keskityt ja mitä haluat kysyä aiheelta.
Muotoile sitten tutkimuskysymykset (pääkysymys ja mahdolliset tarkentavat kysymykset).

Tutkimuskysymykset:

 

2. HAKUSANAT JA HAKULAUSEET

Käsiteanalyysi
Hakusanat
Tee miellekartta tai sanalista hakusanoista! Miellekartan voi tehdä paperille tai esim. Mindmup-työkalulla.

a) Lisää miellekarttaan/listaan omia hakusanoja englanniksi.
Kerro, mitä apuvälineitä käytit, esim. mikä sanakirja. Vinkkejä: Tiedonhankinta eri tieteenaloilla.

Sanakirjat ja hakuteokset:

 

b) Täydennä miellekarttaa asiasanoilla englanniksi ja suomeksi!
Kerro, mitä asiasanastoja käytit. Vinkkejä: Tiedonhankinta eri tieteenaloilla.

Asiasanastot:

 

c) Liitä kuva miellekartasta tai lista. Löysithän synonyymejä tai vaihtoehtoisia käsitteitä?

Miellekartta/lista:

 

 

Hakulauseet
Muodosta vähintään kaksi erilaista hakulausetta. Käytä miellekartan/listan käsitteitä!
Käytä operaattoreita AND ja OR, fraasimerkkejä ”” ja katkaisumerkkiä *.
Tavoitteena on yhdistää aiheen keskeiset hakusanat ja niiden synonyymit yhteen hakuun.

Hakulauseet:

 

TIEDONHANKINTASUUNNITELMA OSIO B

3. HAE TIETOA

Julkaisutyypit
Mitkä ovat 2–3 tärkeintä julkaisutyyppiä tieteenalallasi?

Julkaisutyypit, tärkein ensimmäiseksi:


Näin arvioit tieteellisyyttä ja luotettavuutta
Mainitse 3–5 tekijää, joiden perusteella voit arvioida lähteen tieteellisyyttä.

Vastaus:

 

Mitä vertaisarviointi tarkoittaa?

Vastaus:Artikkelit, lehdet ja tietokannat
Kirjat
Mistä tietokannoista löydät tieteellisiä lähteitä?
Mainitse 1–3 oman tieteenalasi tieteellistä tietokantaa per julkaisutyyppi. Katso: Tiedonhankinta eri tieteenaloilla.

Tietokannat:

 

Kokeile hakua oman tieteenalasi tieteellisessä tietokannassa.
Käytä A-osiossa tehtyjä hakulauseita. Mitä tietokantaa käytit? Mikä hakulause toimi parhaiten? Miten muokkasit hakulauseita?

Vastaus:

 

Arvioi valitsemasi tietokannan käyttökelpoisuutta oman aiheesi kannalta. Löytyikö hyviä lähteitä?

Vastaus:

 

Tutkimusmenetelmät ja tutkimusaineistot
Mainitse 2–3 tietokantaa tai sivustoa, joista löydät tietoa tutkimusmenetelmistä.

Tietokannat tms.:

 

4. HAKUTULOKSEN MUOKKAAMINEN

Hakustrategiat
Paranna hakutulostasi
Jos hakutulokset ovat aiheen vierestä, voin…

Vastaus:

 

Jos saan liikaa tuloksia, voin…

Vastaus:

 

Jos saan hyvin vähän tuloksia, voin…

Vastaus:

 

Kokeile valitsemassasi tietokannassa näitä strategioita, ja anna esimerkki siitä, miten voisit parantaa omia hakutuloksiasi.

Vastaus:5. LÄHTEET JA VIITTAAMINEN

Viittaa oikein
Tutkimusetiikka
Mitkä tiedot tieteellisestä lehtiartikkelista on mainittava lähdeluettelossa? Esim. tekijän nimi jne.

Vastaus:

 

Kun viittaat artikkeliin, miten ilmoitat lähteen lähdeluettelossa? Anna esimerkki.

Vastaus:

 

Viitteidenhallintaohjelmat
Aiotko käyttää viitteidenhallintaohjelmaa opinnäytteessäsi? Mitä ohjelmaa ja miksi?

Vastaus:

 

Anna itsellesi/antakaa ryhmälle arvosana (1–5). Perustele! Saavutitko asettamasi tavoitteet? Missä onnistuit, mikä jäi epäselväksi?

 

Anna palautetta suunnitelmalomakkeesta ja kurssista! Mikä edisti oppimista, mikä aiheutti hankaluuksia? Miten kehittäisit Kirjastotuutoria ja kurssia?