Julkaise opinnäytteesi!

Jos olet siinä vaiheessa, että opinnäytteesi on valmis, onnea! Tältä sivulta löydät linkit ohjeisiin, joista on apua opinnäytteen julkaisemisessa.

Opinnäyteopas > Kandityöt ja pro gradut

  • ohjeet kandi- ja gradutöiden julkaisemiseen
  • tietoa opinnäytteen tekijänoikeuksista
  • tietoa saavutettavan opinnäytteen vaatimuksista sekä
  • salassa pidettävistä tiedoista

Jos tarvitset apua, voit laittaa viestiä osoitteeseen tutkielmat@library.jyu.fi.

Opinnäytteet julkaistaan JYX-arkistossa. Opinnäytteet ovat julkisia. Ethän siis laita graduun salassa pidettäviä asioita. Jos gradu tehdään esimerkiksi yrityksen toimeksiantona, salassa pidettäviä asioita voivat olla yrityksen liikesalaisuudet. Salassa pidettävät asiat tulee laittaa erilliseen liitteeseen tai tausta-aineistoon, joita ei julkaista. Usein yrityksille tehtävissä opinnäytteissä tehdään erillinen dokumentti yrityksen käyttöön.

Julkaistavan opinnäytetiedoston tulee olla saavutettava (lue tarkat ohjeet opinnäyteoppaasta)

  • Tallenna tekstisi PDF/A-muodossa ennen julkaisua
  • Tekstin rakenne (otsikot, kappaleet, luettelot) on tehty käyttämällä Tyylejä
  • Mahdollisissa kuvissa on vaihtoehtoinen teksti (eri asia kuin kuvateksti)
  • Wordissä on Tarkista helppokäyttöisyys -toiminto, jolla voit tarkistaa, onko saavutettavuudessa korjattavaa

Opinnäytteiden julkaisuperiaatteet, jossa kerrotaan muun muassa

  • "Mikäli pro gradu -työstä halutaan tehdä tieteellinen artikkeli ja tarjota sitä ulkopuoliselle tieteelliselle kustantajalle, opinnäytteen kirjoittajan ja/tai ohjaajan kannattaa olla yhteydessä Avoimen tiedon keskukseen. Maisteritutkielmaan pohjautuvan artikkelin tarjoaminen tieteelliseen lehteen ei pääsääntöisesti estä opinnäytteen julkaisemista JYXissä julkisuuslain mukaisesti. Kustantajan linjaukset asiassa on syytä ottaa huomioon jo julkaisukanavaa valitessa."
  • Jos aiot tehdä opinnäytteestäsi artikkelin, kannattaa keskustella ennen työn aloittamista ohjaajan kanssa, onko tällainen julkaisu tieteenalan käytänteiden mukainen.

Turnitin

Turnitin-ohjeet

Turnitin on samankaltaisuuksien ja tekstin alkuperäisyyden tunnistamisen työkalu, jonka avulla opettajat voivat myös ohjata kirjoitusprosessiasi. Turnitin auttaa hyvien tieteellisten käytäntöjen noudattamisessa. Tekstin tarkistaminen Turnitinissa on osa opinnäytteen kirjoitusprosessia.